IEF 18220

Rechtbank oordeelt: eigenaar van website is degene die openbaar maakt

Rechtbank Den Haag 14 november 2018, IEF 18220; ECLI:NL:RBDHA:2018:13431 (Fotopersbureau Dijkstra B.V. tegen X). Eiser vordert schadevergoeding vanwege schending auteurs- en persoonlijkheidsrechten door gedaagde. Verweerder stelt dat de voorliggende foto geen werk is in de zin van art. 10 Aw, en dat niet zij maar haar websitebouwer de foto heeft geplaatst. De rechtbank wijst de vordering toe nu er wel degelijk sprake is van EOKPS, maar beperkt de schadevergoeding tot de licentievergoeding. Dat de websitebouwer degene was die de foto plaatste doet hier niet aan af, nu gedaagde als eigenaar van de website degene was die de foto openbaar heeft gemaakt.

4.2 Naar het oordeel van de kantonrechter is Dijkstra auteursrechthebbende van de foto. Maker [betrokkene] was destijds in dienst bij Dijkstra en daarom geldt Dijkstra op grond van art. 7 Aw als maker van de foto. 
Voor bescherming op grond van de Auteurswet dient beoordeeld te worden of er sprake is van een fotografisch werk, met een eigen, oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker draagt. 
De kantonrechter is van oordeel dat de foto het persoonlijke stempel van de maker draagt en het resultaat is van keuzes van de fotograaf ten aanzien van compositie, uitsnede en belichting. Kenmerkend voor de foto is vooral de hoek vanwaar deze is genomen, met de camera op de grond, waardoor een groot deel van de lucht is gefotografeerd. De kantonrechter verwerpt het verweer van [naam vof] dat er op internet tientallen vrijwel identieke foto’s zijn te vinden. [naam vof] heeft zelf slechts 1 vergelijkbare foto in het geding gebracht en de kantonrechter heeft geen andere vergelijkbare foto’s gezien, met name niet op de door [naam vof] genoemde website van vliegtuigspotters

4.3 Vraag is vervolgens of [naam vof] inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht en persoonlijkheidsrecht van Fotopersburo Dijkstra. Door de foto te plaatsen op haar website heeft [naam vof] het auteursrecht van Fotopersburo Dijkstra geschonden. Door de naam van Dijkstra niet bij de foto te vermelden, heeft zij tevens het persoonlijkheidsrecht geschonden. De omstandigheid dat de websitebouwer de foto had geplaatst, neemt niet weg dat [naam vof] degene is die de foto op haar website had staan en dus de foto openbaar heeft gemaakt.