IEF 17867

Rapport technopolis over beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom met betrekking tot medicijnen

Technopolis Group, Effects of supplementary protection mechanisms for pharmaceutical products, May 2018. Op 1 mei 2018 heeft het Technopolis Group een rapport uitgebracht over beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom met betrekking tot medicijnen. Om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te stimuleren, bestaan ​​er verschillende vormen van beschermingsmechanismen die bedrijven uitgebreide monopolierechten geven. Dit omvat aanvullende beschermingscertificaten (SPC's). Zoals SPC’s’die de octrooibescherming voor geneesmiddelen met maximaal vijf jaar verlengen. Pediatrische uitbreidingen van SPC’s zoals wettelijke bescherming in de vorm van gegevens en marktexclusiviteit, evenals wettelijke bescherming in de vorm van de weesgeneesmiddelenverordening die de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame ziekten wil bevorderen.

Technopolis Group heeft een rapport opgesteld over de impact van deze beschermingsmechanismen op farmaceutische innovatie en kosten voor de gezondheidszorg. Deze beoordeling is gebaseerd op een beoordeling van beschikbare secundaire gegevensbronnen en literatuur, een interviewprogramma met experts, \een juridische analyse van de vier instrumenten, zeven casestudy's die het gecombineerde gebruik van de instrumenten in de praktijk illustreren en de mate waarin het mogelijk was het patentleven na de 20-jarige bescherming met de bijbehorende effecten te beheren. Hoewel het rapport een focus heeft op de Nederlandse markt en werd gepresenteerd aan het Nederlandse parlement, zijn de belangrijkste discussiepunten van toepassing in heel Europa.

De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit rapport:
Worden de doelstellingen voldoende gerealiseerd? Met andere woorden, is de verordening effectief in bereiken wat het was bedoeld om te doen?
Wordt wat op de juiste manier wordt gerealiseerd in overeenstemming met de doelstellingen van de verordening? Met andere woorden, zijn er onbedoelde - en mogelijk ongewenste - 'neveneffecten' die voortvloeien uit de verordening.

In tabel 7 staan de belangrijkste bevindingen en aan de hand daarvan is geconcludeerd dat er voldoende ruimte is voor verbeteringen. Met name de effectiviteit moet verbeterd worden, onzekerheden en problemen moeten opgelost worden en ongewenste effecten moeten verminderd worden.

Het gehele rapport is te lezen op de site van de Rijksoverheid.