IEF 18263

Prijsdifferentiatie in Google Shopping is geen misleidende reclame

Rechtbank Midden-Nederland 25 februari 2019, IEF18263, Rb 3284; C/16/4772285 (123inkt tegen Prindo). Kort geding. 123inkt en Prindo houden zich beide bezig met de verkoop van printerbenodigdheden en kantoorartikelen via webshops. Beide ondernemingen bieden hun producten aan via Google Shopping. 123inkt is van mening dat Prindo zich bij het gebruik van Google Shopping schuldig maakt aan misleidende reclame, misleidende (oneerlijke) handelspraktijken en misleidende vergelijkende reclame omdat Prindo op haar eigen site hogere prijzen hanteert dan bij prijsvergelijkingen van Google Shopping. De rechtbank overweegt met betrekking tot de misleidende reclame dat Prindo onrechtmatig handelt indien de mededeling in een of meer opzichten misleidend is. Volgens 123inkt is dit het geval nu (bij Google Shopping) nergens melding wordt gemaakt van het feit dat de getoonde prijs in feite een actie betreft. De voorzieningenrechter volgt 123inkt echter niet in dit verweer en overweegt dat een ondernemer in beginsel vrij is om zijn producten aan te bieden waar hij wil tegen de prijs die hij wil. Daarnaast kunnen klanten van Prindo het product gewoon bestellen, en krijgen zij deze dan ook geleverd tegen de in Google Shopping getoonde prijs. Nu 123inkt zich met betrekking tot haar vorderingen die zien op misleidende (oneerlijke) handelspraktijken en misleidende vergelijkende reclame op dezelfde feiten beroept, wijst de rechter ook alle vorderingen van 123print af. Daarnaast wordt 123inkt veroordeeld in de proceskosten.

4.6 Uitgangspunt is dat de ondernemer vrij is om een bepaald product op verschillende afzetmarkten tegen verschillende verkoopprijzen aan te bieden (prijsdifferentiatie). Het staat Prindo in beginsel dan ook vrij om via Google Shopping haar product goedkoper aan te bieden dan via haar eigen website.

4.8 Niet in geschil is dat de consument de getoonde cartridge tegen de door Google Shopping getoonde prijs bij Prindo kan kopen. Er zijn dus geen verborgen kosten. De consument krijgt na het doorklikken naar de site van Prindo direct een scherm te zien waarop de voorwaarden gemeld worden waaronder het artikel kan worden verkregen: ‘Maximale afnamehoeveelheid 1’ en ‘Actieproducten zijn slechts beperkt beschikbaar, daarom is de afnamehoeveelheid per bestelling en klant beperkt.’ (zie 2.4). De enkele omstandigheid dat dit niet op de pagina van Google Shopping zelf vermeld staat, betekent niet dat reeds sprake is van misleiding van het publiek. Als het publiek, direct na het doorklikken, de alsdan getoonde voorwaarden niet aanstaat is aannemelijk dat het in aanmerking te nemen publiek (zie 4.2 en 4.3) terugkeert naar de resultaatpagina van Google Shopping (2.3) en dat er vervolgens op een andere aanbieder wordt geklikt.