Gepubliceerd op woensdag 2 november 2016
IEF 16347
Rechtbank Den Haag ||
2 nov 2016
Rechtbank Den Haag 2 nov 2016, IEF 16347; ECLI:NL:RBDHA:2016:13046 (ZHEJIANG ZHENGTE CO tegen LEEN BAKKER NEDERLAND B.V. en BLOKKER B.V.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/partytent-van-leen-bakker-maakt-inbreuk-op-het-modelrecht

Uitspraak mede ingezonden door Rutmer Brekhoff en Annemieke Kooy, Vriesendorp & Gaade.

Partytent van Leen Bakker maakt inbreuk op het modelrecht

Rechtbank Den Haag 2 november 2016, IEF 16347; ECLI:NL:RBDHA:2016:13046 (ZHEJIANG ZHENGTE CO tegen LEEN BAKKER NEDERLAND B.V. en BLOKKER B.V.) Het gaat in deze zaak om een gemeenschapsmodelrecht op een partytent. Zhengte brengt een uitvoering van een vlindervormige partytent onder de naam ‘Butterfly Gazebo’ op de markt. Leen Bakker verkoopt een partytenten met de naam ‘Le Sud paviljoen Grimaud’ die ook door Blokker wordt verkocht. Zhengte stelt dat de door Leen Bakker c.s. op de markt gebrachte partytent inbreuk maakt op het Zhengte model, nu de Le Sud partytent voor de gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het Zhengte model. Beide partytenten zien er nagenoeg identiek uit. Zhengte vordert dat de voorzieningenrechter Leen Bakker beveelt om ieder (commercieel) gebruik van de partytent te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het model naar voorlopig oordeel geldig is, omdat het nieuw was en een eigen karakter had op datum van de aanvraag. De partytent van Leen Bakker en Blokker wekt dezelfde algemene indruk en maakt daarom inbreuk op het modelrecht.

4.13. Ten slotte betogen Leen Bakker c.s. met betrekking tot de StructureLab tent dat er sprake is van een - aan het Zhengte model gelijke - vlindervorm die in de lucht wordt gehouden met liggers die het doek volgen en staanders van verschillende lengtes, zodat het Zhengte model ten opzichte van de StructureLab tent een eigen karakter mist.

4.14. Naar voorlopig oordeel geven deze twee modellen voor de geïnformeerde gebruiker een afwijkende totaalindruk, ook al bezitten zij beide een vlindervorm. Bij de StructureLab tent vormen twee horizontale liggers een kruis boven het scherm, terwijl de vier horizontale liggers van het Zhengte model een vierkant vormen waarbinnen het doek is bevestigd (kenmerk a). De liggers van de StructureLab tent zijn helemaal aan de bovenkant van de verticale balken bevestigd en niet net daaronder zoals bij het Zhengte model. Het doek vormt een nagenoeg plat vlak in plaats van een golfachtig geheel (kenmerk d). Daarnaast bestaat het gehele frame van de StructureLab uit vierkante balken en niet uit cilinders (kenmerk c).

4.16. Omdat voorshands van de geldigheid van het Zhengte model moet worden uitgegaan, komt de voorzieningenrechter toe aan de beantwoording van de vraag of Leen Bakker c.s. inbreuk hebben gemaakt op dit model.

4.17. Bij beoordeling van de gestelde inbreuk dient het volgende in aanmerking te worden genomen. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

4.19. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wekt de Le Sud partytent bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het Zhengte model. Beide tenten hebben dezelfde cilindervormige en relatief dunne liggers en staanders, met een ranke uitstraling (kenmerk c), een golvend doek (kenmerk d), luchtranden tussen het doek en de liggers (kenmerk e), ronde platte voetjes onder de verticale staanders (kenmerk h), hetzelfde zwarte kleurgebruik voor de staanders en liggers (kenmerk i), hetzelfde beige kleurgebruik voor wat betreft het doek (kenmerk j). Alleen mist de Le Sud partytent de bolletjes bovenop de verticale staanders. Dat verschil is onvoldoende om bij een geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Daarmee is sprake van inbreuk op het Zhengte model en komt de verbodsvordering genoemd in 3.1 onder a ten aanzien van alle landen van de Europese Unie voor toewijzing in aanmerking. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen Leen Bakker c.s. de inbreuk dienen te staken worden bepaald op 24 uur na betekening van dit vonnis.

4.20. Nu de vorderingen op de modelrechtelijke grondslag worden toegewezen, heeft Zhengte geen belang meer bij een oordeel over de (meer) subsidiaire door haar ingeroepen grondslagen auteursrecht en slaafse nabootsing.