IEF 17751

Opnames met verborgen camera en herkenbaar in beeld brengen van imam is een toelaatbare inbreuk van zijn privacy

Rechtbank Amsterdam 6 juni 2018, IEF 17751 (X tegen SBS Broadcasting) Mediarecht. SBS heeft op 9 oktober 2016 een aflevering van Undercover uitgezonden gewijd aan polygame huwelijken in Nederland. Insteek was de aanname dat imams in Nederland dergelijke huwelijken ondanks het verbod toch inzegenen. In de uitzending werd aandacht besteed aan het contact tussen Mohammed en Bouchra. Bouchra was in werkelijkheid een medewerkster van Undercover. Zij zocht voor het programma een al getrouwde man die bereid was een (islamitisch) huwelijk (een nikah) met haar aan te gaan. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan een moskee. Met behulp van een verborgen camera werd een gesprek tussen X, Bouchra en Mohammed. Op de beelden is X herkenbaar, ookal wordt zijn naam niet genoemd. X stelt onder andere dat SBS onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Er zijn echter voldoende rechtvaardigingen voor de wijze waarop en de methode waarmee SBS X in beeld heeft gebracht. Gelet op zijn positie moet X in het kader van het onderhavige onderwerp als publiek figuur worden aangemerkt. SBS is binnen de toelaatbare grenzen gebleven door de inbreuk op X’s privacy te beperken tot datgene wat met zijn positie in de moskee en zijn handelen als imam bij het meewerken aan nikahs als in de uitzending besproken verband houdt. SBS heeft niet onrechtmatig gehandeld en de vorderingen worden afgewezen.

4.9. Dat laat nog de vraag open of SBS jegens X onrechtmatig heeft gehandeld door hem herkenbaar in beeld te brengen en daarbij van een verborgen camera gebruik te maken.

4.10. SBS voert daartoe aan dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is de in de uitzending van Undercover aan de orde gestelde misstand aan het licht te brengen, als daarbij niet een methode als een verborgen camera wordt gehanteerd. Gezien het onwettige karakter van het sluiten van een polygame (religieuze) huwelijk in Nederland zijn betrokkenen volgens haar niet bereid hierover openlijk te verklaren. Voorts draagt het zien van de gelaatsuitdrukkingen van X onmiskenbaar aan de zeggingskracht van de uitzending en het zichtbaar maken van zijn opstelling bij. Daarbij speelt ook het doel, de bescherming van vrouwen tegen polygame huwelijken, een rol. Bovendien treedt X in de uitoefening van zijn (tweede) beroep en niet als privépersoon op. Hij was zich ook van het gebruik van de verborgen camera bewust, toen Stegeman hem direct na het vertrek van Bouchra en haar metgezellen buiten de moskee aansprak. Hij heeft pas na de uitzending, dus vier maanden later, voor het eerst tegen de handelswijze van SBS geprotesteerd, aldus nog steeds SBS.

4.11. Al deze door SBS genoemde omstandigheden vormen, in onderling verband en samenhang beschouwd, een voldoende rechtvaardiging voor de wijze waarop en de methode waarmee zij X in beeld heeft gebracht. Gezien de ernst van de door haar aangeduide misstand mocht SBS deze op deze manier aan de kaak stellen. Gelet op zijn positie als imam en voorzitter van de Ar-Raza moskee moet X in het kader van het onderhavige onderwerp als publiek figuur worden aangemerkt. SBS is binnen de toelaatbare grenzen gebleven door de inbreuk op X’s privacy te beperken tot datgene wat met zijn positie in de moskee en zijn handelen als imam bij het meewerken aan nikahs als in de uitzending besproken verband houdt.

4.12. Dit alles brengt mee dat SBS jegens X niet onrechtmatig heeft gehandeld en dat de overige stellingen van partijen niet hoeven te worden besproken. De vorderingen van X zullen dan ook worden afgewezen.