IEF 16573

Opgave SENA, RTL en TEL SELL zit er 824.747 minuten naast

Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, IEF 16563;  ECLI:NL:RBDHA:2017:1111 (All Music Publishing tegen SENA; vrijwaringszaken) Naburige rechten. Collectief beheer. AMP is muziekuitgever, exploiteert muziek van o.a. componist J. Zij zijn bij SENA aangesloten. TEL SELL heeft de compositie met titel "Lolly" met toestemming gebruikt. Na toepassing van fingerprinting-technologie bleek dat er voor meer tijd gebruik is gemaakt van deze compositie door RTL. Er is geen sprake van afgerekende 375 minuten, maar van een totale gebruiksduur van (afgerond) 824.747 minuten. De rechtbank veroordeelt SENA om de vergoeding aan hen uit te keren voor het daadwerkelijk gebruik, zoals vastgesteld door fingerprinting gegevens van Soundaware en Tunesat. In de vrijwaringszaak verklaart de rechtbank voor recht dat RTL tekort is gekomen in het contract voor een zo nauwkeurig mogelijke playlist en veroordeelt RTL tot schadevergoeding aan SENA. In de ondervrijwaring verklaart de rechtbank voor recht dat Top Shop tekortschoot in opgave doen aan RTL en veroordeelt Top Shop schade te vergoeden die RTL aan SENA moet betalen.

8.7 AMP c.s. stellen dat in maart 2010 is gebleken dat de afrekening voor het muziekgebruik door SENA heel laag was, waarna AMP onderzoek heeft verricht en er achter is gekomen dat de bij SENA geadministreerde gegevens ter zake niet klopten. Uit nader onderzoek is gebleken dat de Muziekopname in de periode 2007 tot en met 2012 niet in gebruikt conform de afgerekende 375 minuten maar voor een totale gebruiksduur van (afgerond) 824.747 minuten. SENA is op grond van (de WNR en) de met AMP en Joosten gesloten exploitatieovereenkomsten gehouden de aan hen toekomende vergoedingen uit te keren. Nu SENA niet betwist dat het muziekgebruik veel hoger is geweest dan aan haar door RTL aan de hand van de playlists is doorgegeven, liggen de vorderingen van AMP c.s. in beginsel voor toewijzing gereed.

8.18 De rechtbank constateert dat het in het onderhavige geval gaat om door RTL niet opgegeven gebruik via de playlists van de Muziekopname gedurende meerdere jaren, met een omvang van 49.484.818 seconden (vergelijk met onder 6.18). SENA heeft - onweersproken - gesteld dat dit 15,5% van het totale muziekgebruik van RTL betreft. Dat valt naar het oordeel van de rechtbank buiten een gebruikelijke en acceptabele foutmarge zoals in de Overeenkomst muziekgebruik is verdisconteerd, ook al gaat het maar om één opname.