Gepubliceerd op vrijdag 20 januari 2023
IEF 21187
Rechtbank Rotterdam ||
29 dec 2022
Rechtbank Rotterdam 29 dec 2022, IEF 21187; ecli:NL:RBROT:2022:11676 (eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/openbaar-maken-van-liederen-zonder-toestemming

Openbaar maken van liederen zonder toestemming

Rechtbank Rotterdam 29 december 2022, IEF 21187; ECLI:NL:RBROT:2022:11676 (eiser tegen gedaagde) Eiser stelt zich op het standpunt dat gedaagde op 21 april 2017 het boek genaamd Liedboek heeft geüpload op de website Scribd.com en hierdoor zonder de toestemming van eiser vier liederen van eiser openbaar heeft gemaakt die in het Liedboek zijn opgenomen, wat in strijd is met de Auteurswet. De kantonrechter is van oordeel dat met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat gedaagde het Liedboek heeft geüpload op Scripd.com. Gedaagde had het Liedboek immers in 2013 digitaal in zijn bezit, het Liedboek is op 21 april 2017 geüpload op Scripd.com door gedaagde, gedaagde heeft het Liedboek op Scripd.com kunnen verwijderen via een account dat gelinkt was aan zijn e-mailadres en waarvan zijn profielfoto dezelfde is als die van zijn Gmailaccount. Dat betekent dat gedaagde zonder toestemming van eiser vier liederen van eiser openbaar heeft gemaakt, wat in strijd is met de Auteurswet. 

2.10. De kantonrechter is van oordeel dat gelet op al het voorgaande met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat [gedaagde01] het Liedboek heeft geüpload op Scripd.com. [gedaagde01] had het Liedboek immers in 2013 digitaal in zijn bezit, het Liedboek is op 21 april 2017 geüpload op Scripd.com door “ [gedaagde01] ”, [gedaagde01] heeft het Liedboek op Scripd.com kunnen verwijderen via een account dat gelinkt was aan zijn e-mailadres en waarvan zijn profielfoto dezelfde is als die van zijn Gmailaccount. Daarnaast houdt de betwisting van [gedaagde01] dat het document na een hack van [naam bestand01] op Scripd.com is geüpload geen stand meer gelet op het rapport van [naam01] en heeft [naam01] voldoende toegelicht waarom het waarschijnlijk is dat [gedaagde01] onbewust zelf het Liedboek op Scripd.com heeft geüpload. Dit alles bij elkaar genomen maakt dat er voldoende mate van zekerheid is dat [gedaagde01] het Liedboek heeft geüpload op Scripd.com, zodat [eiser01] in de bewijslevering is geslaagd. Dat betekent dat [gedaagde01] zonder toestemming van [eiser01] vier liederen van [eiser01] openbaar heeft gemaakt, wat in strijd is met de Auteurswet. [eiser01] heeft daarom recht op vergoeding van de door hem geleden schade.