IEF 18388

Ook foto gemaakt met mobiele telefoon kwalificeert als werk in auteursrechtelijke zin

Ktr Rechtbank Amsterdam 15 maart 2019, IEF 18388; ECLI:NL:RBAMS:2019:1930 (X tegen Rodi Media) Auteursrecht. Inbreuk. Eiseres heeft tijdens een musicalvoorstelling een foto gemaakt. Deze foto is later overgenomen door Rodi Media, een bedrijf dat onder anderen het blad ‘Almere Deze Week’ uitgeeft, zonder de naam van eiseres daarbij te vermelden. De foto kwalificeert als werk, het feit dat deze met een mobiele telefoon is gemaakt doet er verder voor de beoordeling niet toe. Dat er een inbreuk is staat dus vast. Nu eiseres niet als professionele fotograaf kan worden aangemerkt is er onvoldoende aanleiding om bij de tarieven van Foto Anoniem aan te sluiten. Daarom wordt een redelijke schadevergoeding van 426 euro toegewezen.

5. Ook voor een foto geldt dat deze alleen dan kwalificeert als een werk in auteursrechtelijke zin indien de foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt hetgeen tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Als voorbeelden van die mogelijke creatieve keuzen bijvoorbeeld bij een portretfoto van een persoon, noemt het Europese Hof van Justitie in het Painer-arrest van 1 december 2011 (C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 punt 91) de mogelijkheid dat in de voorbereidend fase de auteur de enscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kan kiezen; bij het nemen van de foto de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kan kiezen en bij het ontwikkelen ten slotte kan kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software kan gebruiken. De drempel van bescherming voor een foto is derhalve niet anders dan die voor andere werken, niet lager, maar ook niet hoger. Elke bewust genomen foto houdt keuzes in ten aanzien van belichtingssnelheid, diafragma, scherpstelling, scherptediepte, afstand, lichtinval, kadrering, compositie, achtergrond en wat dies meer zij. De mate van artistieke waardering speelt daarbij geen rol. Ook waarmee de foto is gemaakt, een fototoestel, dan wel een mobiele telefoon, maakt voor de beoordeling niet uit.

9. Dat [eiseres] in het geval Rodi Media de foto niet geplaatst had, de foto zou hebben verkocht aan een andere krant of ander medium is een stelling die door [eiseres] op geen enkele wijze nader is toegelicht. Uit de in dit geding naar voren gekomen feiten en omstandigheden wordt afgeleid dat [eiseres] de foto in eerste instantie voor een relatief geringe vergoeding (maximaal de waarde van twee kaartjes voor de volgende uitvoering) ter beschikking heeft gesteld aan [naam 2] , de moeder van [naam 1] . Dat [eiseres] ten tijde van het nemen van de foto de opzet heeft gehad om deze commercieel aan te bieden is al evenmin gebleken. [eiseres] geeft zelf aan dat zij deze met haar mobiel heeft genomen en uitsluitend naar aanleiding van een verzoek daartoe aan [naam 2] heeft verzonden, waarbij zij slechts om een tweetal kaartjes voor een volgende show heeft gevraagd. Bij de berekening van de schade geldt verder dat niet voldoende is gebleken dat [eiseres] als een professionele fotograaf kan worden aangemerkt. Tegenover de gemotiveerde betwisting van de zijde van Rodi Media heeft [eiseres] onvoldoende feiten of omstandigheden aangedragen die haar stellingen op dit punt onderbouwen. Het overgelegde overzicht van Foto Anoniem biedt in de gegeven omstandigheden dan ook onvoldoende aanknopingspunten om tot een redelijke schadeberekening te komen.

10. De door [eiseres] in eerste instantie gevraagde vergoeding van € 426,00 die [eiseres] in het kader van een schikking bereid was te accepteren in de e-mail van 24 november 2017 doet naar het oordeel van de kantonrechter schattenderwijs afdoende recht aan de door [eiseres] geleden schade in verband met de plaatsing van de foto. Dit bedrag zal dan ook worden toegewezen. Voor het meerdere is onvoldoende aanleiding en daarvoor is door [eiseres] onvoldoende aangevoerd. De wettelijke rente is als onbestreden als na te melden toewijsbaar.