IEF 18127

Onvoldoende aangetoond dat dierenkliniekoosterhout.nl en dierenkliniek-oosterhout.nl niet naast elkaar mogen bestaan

WIPO 27 november 2018, IEF 18127; DNL2018-0048 (dierenkliniekoosterhout.nl) Domeinnaamrecht.  Eiser heeft een reeds bestaande dierenkliniek in Oosterhout overgenomen en beroept zich op de handelsnaam "Dierenkliniek Oosterhout". Zijn domeinnaam is www.dierenkliniek-oosterhout.nl. Verweerder heeft ook een dierenkliniek in Oosterhout. Domeinnaam wordt doorgelinkt naar "www.dierenkliniekbroekhuizen.nl". De handelsnaam en domeinnaam stemmen verwarringswekkend overeen, omdat de domeinnaam de handelsnaam omvat. Een verwarrende handelsnaam is alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. In het onderhavige geschil is geen geval domeinnaamkaping. De vrijwel identieke domeinnamen van partijen worden in de praktijk naast elkaar gebruikt. Geen aanwijzingen dat verweerder tracht te profiteren van de mogelijkerwijs verwarrende overeenstemming tussen de domeinnaam en beschrijvende handelsnaam van eiser. Door het invoeren van de woorden "dierenkliniek" en "Oosterhout" in Google, wordt geconstateerd dat de website van eiser als eerst naar voren komt in de resultaten en daarna die van verweerder. Vordering afgewezen.

Het onderhavige geschil tussen partijen is geen typisch geval van domeinnaamkaping. De vrijwel identieke domeinnamen van Eiser en Verweerder worden in de praktijk naast elkaar gebruikt. Uit de feiten en de stellingen van partijen blijkt niet dat in deze zaak sprake is van relevante bijkomende omstandigheden die onrechtmatigheid zouden kunnen opleveren. Er is ook geen sprake van nodeloos verwarringsgevaar.

Het doorlinken door Verweerder naar haar eigen website is op zich geen relevante bijkomende omstandigheid nu Verweerder een dierenkliniek in Oosterhout bedrijft en op de website niet naar Eiser verwijst. Voorts zijn er geen aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de mogelijkerwijs verwarrende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de beschrijvende handelsnaam van Eiser of dat de Domeinnaam is gekozen is om in het kielzog te kunnen varen van de handelsnaam van Eiser.

Op basis van eigen onderzoek, bestaande uit het invoeren in Google van de woorden “dierenkliniek” en “Oosterhout”, heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd zoals was aangevoerd door Verweerder dat de website van Eiser als eerste naar voren komt in de resultaten met de vermelding “Dierenkliniek Oosterhout” en de website van Verweerder daarna met de vermelding “Dierenarts in Oosterhout – De website van dierenkliniekbroekhuizen”. De Domeinnaam ontbreekt op pagina 1 van de resultaten. In de visie van de Geschillenbeslechter kan dit betekenen dat er in de praktijk weinig tot geen verwarring zal plaats vinden nu Internetgebruikers in het algemeen via een zoekmachine beginnen met het zoeken indien men een dierenkliniek of dierenarts in Oosterhout zoekt. De zoekresultaten, inclusief het ontbreken van de Domeinnaam, zijn in ieder geval niet als bijkomende omstandigheid te beschouwen.

De Geschillenbeslechter concludeert dat Eiser onvoldoende heeft aangetoond dat Verweerder geen recht en legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarmee is niet voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.