IEF 15765

Onder de column ligt een feitelijk substraat, maar niet nodeloos grievend

Ktr. Rechtbank Rotterdam 11 maart 2016, IEF 15765; ECLI:NL:RBROT:2016:1812 (Adres pedoseksueel)
Mediarecht. Column getiteld: "De burgemeester tobt met een dilemma" over 4000 euro schadevergoeding te betalen aan de veroordeelde pedoseksueel, waar de burgemeester het adres van bekend had gemaakt. De uitlatingen in de column zijn ontegenzeglijk kwetsend jegens eiser, maar de grenzen van het toelaatbare zijn niet overschrijden. Nu onder de uitlatingen een feitelijk substraat ligt en ondanks de scherpe bewoordingen, gelet op het doel van de column – namelijk kritiek op een vonnis en de handelwijze dienaangaande van de gemeente Amersfoort – niet zijn aan te merken als nodeloos grievend.

2.4. Op 25 juli 2015 is in het AD Amersfoortse Courant door AD Nieuwsmedia een column (hierna: “de column”) van dhr. G. de Wijs (hierna: “De Wijs”) geplaatst, getiteld “De burgemeester tobt met een dilemma”. Daarin is onder meer het volgende vermeld:
“Nergens is meer geld voor, maar juist nú wordt de Gemeente Amersfoort door de rechter gedwongen om 4000 euro schadevergoeding te betalen aan de veroordeelde pedoseksueel Sytze van der V. (…) De rechter vindt dat onze burgemeester het adres van Sytze van der V. niet bekend had mogen maken, terwijl Sytze nota bene zélf contact heeft gezocht met de media om zijn verblijfplaats te onthullen. De burgemeester tobt met een dilemma: de ex-gevangene beschermen of de overige buurtbewoners beschermen. (…) Nu had de burgemeester ook beter een gerenommeerde conflictbemiddelaar kunnen consulteren. Van een psychopathische provocateur kun je een strijd namelijk nooit winnen. Die zuigt, ettert en daagt uit (plaatst bijvoorbeeld een foto van peuters van de Puntmuts op zijn weblog). En vooral: hij is ziek, zwak en zielig. Hij verwijt de buurtbewoners het koesteren van ‘onderbuikgevoelens’, kan niet tegen stress maar wijst elk gesprek en elk aanbod dat zou kunnen leiden tot verbetering van zijn welzijn consequent af. Ook de meest ervaren reclasseringsambtenaar strandt in wanhoop bij dit soort gehaaide manipulators.
Afgelopen dinsdag stond er in De Volkskrant een uitvoerig interview met Sytze van der V.. Grote foto erbij waarop we hem uit het raam zien kijken. Het allereerste wat in het oog schiet, is de verrekijker die op zijn vensterbank ligt. Ik wil niet denken aan waar hij naar zit te gluren, want wie weet speurt deze querulant naar de volgende stressverhogende rechtszaak.”

5.5 De overige uitlatingen zijn waarde-oordelen. Nu in het geval van een column er een grotere vrijheid is om te simplificeren, uit te vergroten, te overdrijven en gebruik te maken van sterke bewoordingen, dienen deze waarde-oordelen niet afzonderlijk maar in onderlinge samenhang te worden bezien. Niet gebleken is dat de uitlatingen onvoldoende feitelijke basis hebben. Nog daargelaten dat de in de column gegeven voorbeelden van de onweersproken handelwijze van [eiser] – het plaatsen van een foto van peuters van het onder gelegen kinderdagverblijf op zijn weblog en zijn houding jegens de buurtbewoners en de gemeente Amersfoort – op zichzelf reeds voldoende feitelijk substraat bieden voor de uitlatingen, blijkt uit de door AD Nieuwsmedia overgelegde producties dat [eiser] actief een weblog bijhoudt waarin hij stevig commentaar geeft op het handelen van de buurt en van de gemeente Amersfoort, en waarvan de inhoud meerdere keren heeft geleid tot onrust en demonstraties in de buurt. Verwezen wordt (nogmaals) naar de foto van de peuters, de foto van een slapend (minderjarig) jongetje op zijn weblog met een tekst refererend aan de demonstratie die de dag ervoor had plaatsgevonden alsmede een oproep op 28 mei 2015 aan pubers om hem via direct messaging te benaderen. Dat het steeds ging om een ludieke reactie op de omgeving (zoals [eiser] stelt), doet er niet aan af dat hij daarmee bewust bijdroeg aan de bestaande onrust in de buurt.

5.6 Voorts wordt in aanmerking genomen dat [eiser] regelmatig de publiciteit opzoekt om aandacht te vragen voor zijn persoonlijke situatie. Hij heeft meegewerkt aan interviews met landelijke dagbladen, waaronder het op 21 juli 2015 gepubliceerde interview in de Volkskrant en hij is te gast geweest bij RTL Late Night. Het optreden van de gemeente Amersfoort inzake de woonlocatie van [eiser], dat centraal stond in het vonnis van 8 april 2015, was naar aanleiding van het feit dat [eiser] zelf contact had gezocht met een journalist en die journalist daarover vragen stelde aan de gemeente Amersfoort. Daarnaast is van belang dat [eiser] via zijn weblog zijn volgers actief op de hoogte houdt van de door hem gevoerde procedures en zijn persoonlijke omstandigheden, waarbij hij – zoals onweersproken gesteld door AD Nieuwsmedia – zich op badinerende toon uitlaat over onder meer buurtbewoners en de gemachtigde van AD Nieuwsmedia. Onder die omstandigheden mag van [eiser] worden verwacht dat hij een grotere tolerantie opbrengt ten aanzien van wat over hem wordt geschreven dan iemand die niet dan wel minder in de publieke belangstelling staat en zich in het openbaar niet kritisch over anderen uitlaat.

5.7 Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de uitlatingen in de column ontegenzeglijk kwetsend zijn jegens [eiser], maar de grenzen van het toelaatbare niet overschrijden, nu onder de uitlatingen een feitelijk substraat ligt en de scherpe bewoordingen, gelet op het doel van de column – namelijk kritiek op het vonnis van 8 april 2015 en de handelwijze dienaangaande van de gemeente Amersfoort – niet zijn aan te merken als jegens [eiser] nodeloos grievend.