IEF 79

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Onder architectuur gewezen

Arrest auteursrecht: LJN: AS7898, Gerechtshof Arnhem, 2003/1166, datum uitspraak: 15-02-2005, hoger beroep. Van de Looi en Jacobs Architecten tegen JPO Projecten. Architecten hebben recht  op materiële schadevergoeding wegens gederfde auteursrechtelijke licentievergoeding, nu Projecten het ontwerp van LJA zonder toestemming heeft gebruikt, aangpast en gewijzigd om de bouwkosten te drukken. Waarschuwing voor iedereen die denkt dat een architect toch zeker voor hem werkt en verder dus z'n kop moet houden en nuttig voor architecten die wel eens willen narekenen wanneer ze recht hebben op wat.