IEF 20689

Noot Paul Geerts onder Sakura Sushi Bar/Blue Sakura

Paul Geerts, noot onder vzr. rb. Gelderland 9 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura) [IEF 20012]. De noot is eerder verschenen in IER 2022/4.

"3. Centraal staat de vraag of door het feit dat gedaagde een vestiging in Apeldoorn heeft geopend, ex art. 5 Hnw verwarring tussen zijn onderneming en die van eiseres te duchten valt. In zijn (veel besproken) DOC Dairy Partners/Dairy Partners-arrest heeft de Hoge Raad aangegeven hoe dat verwarringsgevaar moet worden beoordeeld (r.o. 2.5.2) (...).

4. In het onderhavige vonnis heeft de Voorzieningenrechter aan de hand van deze door de Hoge Raad geformuleerde regels beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar en concludeert dat dit niet het geval is, met als gevolg dat de verbodsvordering van eiseres wordt afgewezen. Het oordeel van de Voorzieningenrechter dat geen verwarring te duchten is steunt met name op twee gronden: (i) er is slechts sprake van een (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen (r.o. 4.8) en bovendien (ii) is de aard van beide ondernemingen verschillend (r.o. 4.16)."

Lees hier verder >>