IEF 19471

Noot Alfredo dos Santos Gil bij HR Lira/Ziggo en wetsvoorstel

Alfredo dos Santos Gil heeft een noot geschreven bij de uitspraak van de Hoge Raad in Lira tegen Ziggo [IEF 19456] en bij het Implementatiewetsvoorstel richtlijn online omroepdiensten van 8 oktober 2020. 'De Hoge Raad heeft op 2 oktober jl. kort en krachtig het arrest van het hof bevestigd over de verschuldigdheid van kabelvergoedingen aan rechtenorganisatie Lira. Lira stelde over voldoende rechten te beschikken om voor al haar aangesloten (scenario)schrijvers een collectieve vergoeding te kunnen eisen voor kabeldoorgifte in de periode tussen oktober 2012 en juli 2015. Dat bleek niet het geval te zijn.

De uitspraak past in de lijn die al was uitgezet in de conclusie van A-G Verkade in de eerdere zaak Norma/NLKabel bij de HR en die is doorgetrokken in de (tussen)vonnissen van het Hof Amsterdam en de conclusie van P-G Drijber in deze zaak. Dat verklaart wellicht waarom er niet veel (nieuwe) overwegingen zijn terug te vinden in de beslissing van de HR (voor sommige klachten weer mede onder verwijzing naar artikel 81 lid 1 RO, vanwege het ontbreken van een belang voor de rechtseenheid of rechtsontwikkeling). Opvallend is hoe stellig afstand wordt genomen van alle parallellen met nieuwe regelingen op het gebied van kabeldoorgifte. Lira wilde daar op preluderen omdat daar een sterkere eigen positie van werd verwacht. De redenering van de HR blijft echter uitdrukkelijk gebaseerd op oud recht voor een oude situatie. De HR vindt ook geen verheldering daarvan nodig door vragen te stellen aan het HvJ EU.  

Ik denk dat de “blinde vlek” in deze uitspraak ten aanzien van toekomstig (Europees) recht terecht is, maar daarmee wordt ook afgedekt wat dat recht aan verandering meebrengt en wat de gevolgen van deze uitspraak eventueel kunnen zijn voor de toekomst. Ik zal daar kort op ingaan op het eind, met een schuin oog op het zeer recente wetsvoorstel inzake de implementatie van de online omroep-richtlijn van 8 oktober jl. Eerst volgt een weergave van de uitspraak met enig commentaar.'

Lees hier verder.