IEF 18299

Nieuwsitems met foto's van dieren in nood overnemen zonder bronvermelding of link

Mizzle Media tegen K&K BHV&Brandweer Opleidingen

Ktr. Rechtbank 20 december 2018, IEF 18299; ECLI:NL:RBNHO:2018:11702 (Mizzle Media tegen K&K BHV&Brandweer Opleidingen) Auteursrecht. Foto. Mizzle Media is professioneel fotograaf en auteursrechthebbende op zes foto's 'dieren in nood', deze zijn zonder zijn toestemming geplaatst op de site www.rhft.nl van gedaagde, zonder naamsvermelding. Er is geen sprake van inline of embedded linken, de foto's werden getoond vanaf de server van rhft.nl. Citaatrecht ex 15a Aw gaat niet op. Gedaagde heeft in de gehele artikelen inclusief foto’s overgenomen van de website van RTV Noord-Holland, zonder naamsvermelding. Bij de berekening van schade is aansluiting gezocht bij de gebruikelijke licentievergoeding die hij hanteert voor het gebruik van zijn foto’s op internet, te weten € 240,00 per foto, per gebruik, per jaar met een minimum van een jaar. Op grond van dit (marktconforme) tarief wordt schadevergoeding van € 1.440,00 toegewezen.

5.3. [gedaagde] heeft subsidiair aangevoerd dat hij gerechtigd is om gebruik te maken van de nieuwsberichten met foto’s op grond van het citaatrecht ex art. 15a Auteurswet. Zo maakten de foto’s deel uit van de oorspronkelijke nieuwsberichten op de website van RTV Noord-Holland. Die nieuwsitems zijn hem aangeleverd en op zijn website geplaatst, met bronvermelding en link naar het nieuwsbericht op de oorspronkelijke bronsite. De nieuwsitems en foto’s zijn door hem niet bewerkt. De kantonrechter is van oordeel dat ook dit onderdeel van het verweer van [gedaagde] faalt. Nog daargelaten dat twee van de zes foto’s niet afkomstig zijn van de website van RTV Noord-Holland en de bronvermelding ontbreekt, geldt ook voor de overige vier foto’s dat niet slechts sprake is van een citaat. [gedaagde] heeft de gehele artikelen inclusief foto’s overgenomen van de website van RTV Noord-Holland, zonder vermelding van de naam van [eiser] .

5.4. De stellingen van [gedaagde] dat hij geen commercieel gewin heeft gehad en dat hij zich van geen kwaad bewust is geweest, doen aan het voorgaande niet af. Met zijn handelwijze heeft hij inbreuk gemaakt op de auteursrechten van [eiser] . Niet vereist is dat deze inbreuk opzettelijk of te kwader trouw plaatsvindt. En of diegene daarbij enig commercieel gewin heeft gehad, is niet relevant.

5.5. Met de inbreuk op de auteursrechten van [eiser] is sprake van onrechtmatig handelen van [gedaagde] jegens [eiser] , op grond waarvan [gedaagde] schadeplichtig is. Bij de berekening van zijn schade heeft [eiser] aansluiting gezocht bij de gebruikelijke licentievergoeding die hij hanteert voor het gebruik van zijn foto’s op internet, te weten € 240,00 per foto, per gebruik, per jaar met een minimum van een jaar. Op grond van dit (marktconforme) tarief zou hij recht hebben op een bedrag van € 1.440,00. [gedaagde] heeft de hoogte van de schadevergoeding betwist. De kantonrechter is van oordeel dat de gevorderde schadevergoeding redelijk is en zal deze toewijzen. De (weersproken) stelling van [gedaagde] dat kranten normaal gesproken een bedrag van € 60,00 voor zes foto’s betalen, is in de onderhavige zaak niet relevant. In het geval [gedaagde] vooraf toestemming had gevraagd aan [eiser] voor het gebruik van de foto’s, had hij kunnen onderhandelen over het tarief, maar dat heeft [gedaagde] niet gedaan en komt dus voor zijn eigen rekening.