IEF 18083

Nieuwe Europese Richtlijn AVMD door de Raad aangenomen

Nationaal Mediarechtcongres 2018

Het Nationale Mediarechtcongres - 15 november 2018. De aangepaste versie van de Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn, de eerste substantiële wijziging sinds 2007, is aangenomen [persbericht]. Op donderdag 15 november bespreekt Remy Chavannes hoe video-sharing platform services krijgen voor het eerst te maken krijgen met reclameregels, en dat deze moeten meer gaan doen om het publiek, met name jongeren, te beschermen tegen schadelijke informatie. De regels voor omroep en on-demand groeien verder naar elkaar toe. Het oorsprongslandbeginsel wordt versterkt en de jurisdictieregels worden (ietsjes) verduidelijkt. Wat gaat dit voor de praktijk betekenen? Meer weten?