IEF 19338

Nieuw commentaar Auteurswet door mr. T.E. Deurvorst op IE-C

Nieuw commentaar gepubliceerd op IE-C. Het commentaar, geleverd door mr. T.E. Deurvorst, heeft betrekking op artikel 27a van de Auteurswet. Het commentaar is te vinden op www.ie-c.nl, onder 'auteursrecht'.