IEF 18522

Nieuw commentaar Auteurswet door mr. A. Dos Santos Gil op IE-C

Er zijn weer nieuwe commentaren gepubliceerd op IE-C. De commentaren, geleverd door mr. A. Dos Santos Gil, hebben betrekking op de artikelen 17a tot en met 17d van de Auteurswet. Deze zijn te vinden op: www.ie-c.nl onder 'auteursrecht'.

Commentaar op artikel 17a Aw ziet op de regeling, vastgesteld bij AMvB, ten behoeve van de openbaarmaking van beschermde werken middels uitzending van een radio- of televisieprogramma.

Commentaar op artikel 17b Aw betreft het vereiste van toestemming voor het vastleggen van een dergelijk werk en de bevoegdheid daartoe.

Commentaar op artikel 17c Aw heeft betrekking op de uitzondering op de inbreuk van het auteursrecht, waaronder de uitvoering van het werk middels muziekcomposities of kerkliederen valt.

Tot slot bespreekt het commentaar op artikel 17d Aw de termijn van de inwerkingtreding van de vastgestelde AMvB.