IEF 19807

Nieuw commentaar Auteurswet door Arnoud Engelfriet op IE-C

Nieuwe update van commentaar gepubliceerd op IE-C. Het commentaar, geleverd door Arnoud Engelfriet, heeft betrekking op art. 19, 20, 21 en 47-47b Auteurswet. Het commentaar is te vinden op www.ie-c.nl, onder 'auteursrecht'.