IEF 18161

Nietigverklaring model Multimox, argument latere elektronische beschikstelling irrelevant voor openbaarmaking

EUIPO 30 april 2018, IEF 18161; IEFbe 2802; (Asian Gear tegen Multimox) Modellenrecht. Asian Gear diende verzoek in tot nietigverklaring tegen het gemeenschapsmodel met nr. 00607155-0002, die op 19 oktober 2006 is aangemeld.Zij stelt dat de scooter aan nieuwheid en eigen karakter ontbreekt omdat er sinds 22 december 2005 een identieke Chinese modelinschrijving zou bestaan. Alle argumenten met betrekking tot latere elektronische terbeschikkingbestelling van het Chinese model zijn irrelevant, omdat zelfs in de tijd dat de registers van de nationale en intergouvernementele bureaus nog niet online te benaderen waren, het gebruikelijk was dat de publicatiebladen van de bureaus in grote bibliotheken te bekijken waren. De ingewijden van de voertuigindustrie in het onderhavige geval konden dus rederlijkerwijs kennis hebben genomen van de publicatie van het Chinese model. Ook ontbreekt het eigen karakter, omdat er afgezien van de contrasterende vormgeving van het gemeenschapsmodel, geen sprake is van doorslaggevende verschillen tussen de bedoelde modellen vanuit de afbeelding. Aanvraag tot nietigverklaring ingewilligd.

Zelfs in de tijd dat de registers van de nationale en intergouvernementele bureaus nog niet online te benaderen waren, was het gebruikelijk de publicatiebladen van de bureaus in grote bibliotheken te bekijken en er een abonnement op te nemen. Daarom was het publicatieblad van het Chinese Bureau voor intellectueel eigendom in Europa verkrijgbaar en konden de Europese ingewijden er genoegzaam gebruik van maken en het raadplegen. Daarom konden de ingewijden van de voertuigindustrie in het onderhavige geval redelijkerwijs kennis hebben van de publicatie van het Chinese model. Omdat Artikel 7, lid 1 GGV slechts eist dat de gebeurtenis binnen de normale gang van zaken kon plaatsvinden, kan zelfs de relatief korte tijdspanne tussen de publicatie van het Chinese model en de aanmelding van het omstreden gemeenschapsmodel niets veranderen aan deze conclusie. Daaruit volgt dat de openbaarmaking op het moment van publicatie van het Chinese model heeft plaatsgevonden, namelijk op 11-10-2016 (dus voor de dag dat het gemeenschapsmodel werd aangemeld en niet op het moment dat het in de databank van het Chinese Bureau voor intellectueel eigendom viel op te roepen. Derhalve zijn alle argumenten met betrekking tot de latere elektronische terbeschikkingstelling van het Chinese model irrelevant.

Samenvattend kan worden vastgesteld dat er vanuit het oogpunt van een eigen karakter, afgezien van de contrasterende vormgeving van het gemeenschapsmodel, als hiervoor beschreven, geen sprake is van doorslaggevende verschillen tussen de bedoelde modellen vanuit hun afbeelding. Ze zouden in ieder geval geen verandering kunnen brengen in de zeer gelijksoortige totaalindruk, die voortvloeit uit de hiervoor genoemde, talrijke elementen, die in beide modellen aanwezig zijn. De relatief ronde, ouderwetse algemene vorm, de configuratie alsmede de proporties en de algemene verschijningsvorm van de scooter zijn vanuit het gezichtspunt van de geïnformeerde gebruiker zeer gelijksoortig en dragen bij aan een gelijksoortige totaalindruk. Rekening houdend met het feit dat bovendien de vrijheid van de ontwerper in dezen niet op een doorslaggevende wijze beperkt was, kan het omstreden gemeenschapsmodel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere totaalindruk oproepen dan de indruk die wordt opgeroepen door het oudere model.