IEF 20273

Nietigheidsprocedure spiraalvormig haarelastiekje

Gerecht EU 20 oktober 2021, IEF 20273, IEFbe 3303; ECLI:EU:T:2021:718 (JMS Sports tegen Inter-Vion) Verzoekster JMS Sports is houdster van een gemeenschapsmodel in de klasse 'haarspelden'. Het litigieuze model betreft een spiraalvormig haarelastiek. Inter-Vion heeft een vordering tot nietigverklaring van dit model ingediend, op grond van het ontbreken van nieuwheid en een eigen karakter. Hiervoor voert zij aan dat in 2009 al op een blog verschillende foto's zijn gepubliceerd van soortgelijke elastieken van het merk SwirliDo. Het ingeschreven model van JMS Sports wordt nietig verklaard. In deze procedure bestrijdt JMS deze beslissing. Ze betwist dat het model van SwirliDo gelijk is aan haar model. Meer specifiek betwist zij de bewijskracht van het bewijs dat interveniënte heeft overgelegd om aan te tonen dat deze openbaarmaking eerder had plaatsgevonden. Volgens vaste rechtspraak wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld wanneer de partij die de openbaarmaking aanvoert, het bewijs heeft geleverd van de feiten die deze openbaarmaking opleveren. JMS slaagt er niet in om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de screenshots van de blogs succesvol te betwisten. Het beroep wordt verworpen.

29. De kamer van beroep heeft in punt 25 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het feit dat een afbeelding van een model op internet verschijnt kon worden aangemerkt als „publicatie” in de zin van artikel 7 van verordening nr. 6/2002 en dus een openbaarmaking aantoonde, tenzij dit feit redelijkerwijs niet ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector. Zij heeft in punt 26 van de bestreden beslissing opgemerkt dat verzoekster niet betwiste dat een online bekendmaking een openbaarmaking kon zijn, maar dat zij de „geloofwaardigheid” of de „betrouwbaarheid” van de screenshots van de websites „faneaccessories.blogspot” en „nouveaucheap.blogspot” betwistte.

30. De kamer van beroep is in punt 39 van de bestreden beslissing tot de slotsom gekomen dat verzoekster er niet in was geslaagd om de geloofwaardigheid van het bewijs van de openbaarmaking van het oudere model op minstens de websites „faneaccessories.blogspot” en „nouveaucheap.blogspot” in twijfel te trekken.

31. In deze conclusie van de kamer van beroep wordt geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting.