IEF 1168

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

niet commercieel

Rb. Utrecht, sector Kanton 5 oktober 2005, rekestnr. 4233368 (Triade Lelystad - Triade Zeist). We zien ze niet vaak, beschikkingen in handelsnaamzaken.

Triade Lelystad houdt zich sinds 1998 bezig met het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap, ontwikkelingsachterstand, niet-aangeboren hersenletsel en andere zorgvragen. Zij maakt bezwaar tegen het gebruik van de naam Triade door de in 2004 opgerichte Woonzorgwelzijnwinkel Zeist. Triade Zeist is een onafhankelijk informatie- en adviesloket voor woningzoekenden, ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die in Zeist wonen of gaan wonen.

Wie een beschikking verwacht waarin uitgebreid het geografische bereik en overlap daarvan van beide organisaties wordt vergeleken, komt bedrogen uit. De rechter oordeelt namelijk dat een beroep van Triade Lelystad op art. 5 Hnw niet slaagt omdat Triade Zeist niet aangemerkt kan worden als een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet:

"Triade Zeist neemt niet op commerciële wijze deel aan het verkeer. Zij is niet meer en niet niet minder dan een winkel waar gratis hulp wordt geboden en advies wordt gegeven aan (vooral) inwoners van Zeist. Anders dan Triade Lelystad kennelijk betoogt is de kantonrechter niet gebleken dat Triade Zeist deze hulp en advies biedt om (in belangrijke mate) de commerciële belangen van haar oprichters te dienen"

Het verzoek van Triade Lelystad wordt dan ook afgewezen.

Lees hier beschikking (met dank aan Till Kolle, Heitmann Von Meding)