IEF 19543

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008

Minister Slob stuurde 29 oktober jl. de Eerste Kamer een nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008. Hierin reageert de minister op de schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel. Lees hier de nadere memorie van antwoord op Rijksoverheid.nl.