IEF 18445

Naam redlights is niet zuiver beschrijvend

Vrz. Rechtbank Amsterdam 7 mei 2019, IEF 18445, IT 2774, IEFbe 2879; ECLI:NL:RBAMS:2019:5471 (Link Media tegen Siteways) Handelsnaamrecht. Eiser Link Media exploiteert sinds 2009 een online advertentieplatform voor betaalde seks onder de domeinnaam redlights.be. In juni 2015 is Link Media BVBA ten behoeve van de Nederlandse markt eenzelfde soort platform begonnen met de domeinnaam redlights.nl. Op 29 juli 2016 is Siteways opgericht, zij houdt zich eveneens bezig met het beheren en exploiteren van advertentieplatforms voor betaalde seks, onder meer onder de naam redlight.nl. Link Media vordert het gebruik van het teken redlight en redlights te staken en gestaakt te houden. Siteways heeft aangevoerd dat enkel verwarringsgevaar te weinig is om gebruik van de naam redlight te verbieden omdat de naam alleen beschrijvend van aard zou zijn. De benamingen zijn niet zuiver beschrijvend voor een advertentieplatform op dit gebied. Ook op deze beperktere beschermingsomvang wordt een inbreuk gemaakt. Siteways zal het gebruik van de naam moeten staken.

4.7. Siteways heeft verder aangevoerd dat verwarringsgevaar alleen onvoldoende is om haar het voeren van de naam redlight te verbieden, omdat deze naam uitsluitend beschrijvend van aard zou zijn voor de betrokken ondernemingen. Aan Siteways kan worden toegegeven dat de term red light of red lights associaties oproept met prostitutie, maar deze benamingen zijn niet zuiver beschrijvend voor een advertentieplatform op dit gebied. Wel brengt de omstandigheid dat het gaat om een naam die die associaties met de branche oproept mee dat de beschermingsomvang van deze handelsnaam beperkt is. Nu echter Siteways een vrijwel identieke naam hanteert voor een vrijwel identieke onderneming, moet haar handelwijze ook bij deze geringe beschermingsomvang. worden aangemerkt als een inbreuk op de handelsnaam van Link Media B.V. als bedoeld in artikel 5 Hnw. Anders dan Siteways heeft bepleit, is verwarring te duchten tussen de ondernemingen bij het in aanmerking komende publiek. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat Siteways tracht aan te haken bij de door Link Media reeds langer gehanteerde naam. Daarbij weegt mee dat, op basis van de eerdergenoemde door Link Media in het geding gebrachte overzichten, voldoende aannemelijk is dat ook de Belgische site bij een deel van het Nederlandse publiek een zekere bekendheid geniet

4.9. Het voorgaande brengt mee dat het Siteways niet is toegestaan de benaming redlight als haar handelsnaam te voeren. Ook de gebruikmaking van de domeinnaam redlight.nl wordt in dit verband onrechtmatig geacht jegens Link Media. De omstandigheid dat deze domeinnaam al sinds 1999 is geregistreerd, maakt dat niet anders. Niet aannemelijk is immers geworden dat deze naam al eerder in gebruik was in de hier aan de orde zijnde branche, totdat Siteways in februari 2019 de website met die naam lanceerde.