IEF 19382

Memorie van antwoord voor de Richtlijn audiovisuele mediadiensten

rijksover

Minister Slob reageert in deze memorie van antwoord op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur & Wetenschap van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor de Richtlijn audiovisuele mediadiensten. Lees hier de memorie van antwoord.