Gepubliceerd op dinsdag 26 september 2017
IEF 17128
Rechtbank Amsterdam ||
20 sep 2017
Rechtbank Amsterdam 20 sep 2017, IEF 17128; (Studio Maks tegen Edita Tokyo), https://www.ie-forum.nl/artikelen/meer-aandacht-voor-de-ene-architect-in-publicatie-is-redactionele-keuze-en-geen-inbreuk-op-persoonli

Uitspraak ingezonden door Arnout Gieske, Van Diepen Van der Kroef

Meer aandacht voor de ene architect in publicatie is redactionele keuze en geen inbreuk op persoonlijkheidsrechten

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 september 2017, IEF 17128 (Studio Maks tegen Edita Tokyo) Persoonlijkheidsrechten, art. 25 Aw. Beide partijen zijn architecten die gezamenlijk hebben deelgenomen aan een prijsvraag. Over het bijbehorende project is een artikel in de tijdschriften GA Document en GA Japan gepubliceerd waarin het bureau van gedaagde centraal staat en geen aandacht wordt besteed aan de rol van eiser. Ook in een door GA verspreide nieuwsbrief wordt gedaagde steeds genoemd en eiser niet. Eiser vordert GA te verbieden de exemplaren van de tijdschriften in hun huidige vorm te verspreiden. Zij stelt dat in de publicaties inbreuk is gemaakt op haar persoonlijkheidsrechten omdat haar naam niet vermeld wordt. De vordering wordt afgewezen. In de GA publicaties wordt in de colofon wel de namen van beide partijen vermeld. Wat betreft het artikel waarin nauwelijks aandacht wordt besteed aan eiser oordeelt de voorzieningenrechter dat dit een redactionele keuze is die tot de vrijheid van de redactie behoort, welke door art. 25 Aw niet kan worden beperkt. 

Leestip: r.o. 4.8 & 4.9.