IEF 19224

MedQ Consultants maakt geen inbreuk op merkrechten van Mediq

Rechtbank Den Haag 20 mei 2020; IEF 19224, LS&R 1824; ECLI:NL:RBDHA:2020:4542 (Mediq tegen MedQ Consultants) Mediq is als onderneming actief in de medische industrie in Nederland en een aantal andere landen. MedQ Consultants adviseert bedrijven die medische hulpmiddelen (zoals implantaten, protheses en dialyse-apparaten) produceren en binnen de Europese Unie op de markt willen brengen, op het gebied van kwaliteitsnormen en het voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Mediq stelt dat het gebruik van de tekens ‘MedQ’, ‘MedQ Consultants’ en ‘MedQ Consultants B.V.’ zoals te zien op de website van MedQ Consultants, merkinbreuk oplevert op grond van (thans) artikel 2.20 lid 2 sub b en/of c BVIE en op grond van artikel 9 lid 2 sub b en/of c UMVo. Daarnaast stelt Mediq dat MedQ Consultants met het voeren van de handelsnaam ‘MedQ’ dan wel ‘MedQ Consultants B.V.’ jegens haar in strijd handelt met artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).
De vorderingen worden afgewezen. MedQ Consultants maakt geen inbreuk op de merkrechten van Mediq. De door MedQ Consultants gevoerde handelsnaam is niet in strijd met het verbod van artikel 5 Hnw.

4.5. Dit verweer faalt. Op haar website presenteert MedQ Consultants haar onderneming en de verschillende diensten die zij aanbiedt. Haar handelsnaam, in het bijzonder het element MedQ, wordt daarbij steeds prominent op de website afgebeeld, met gebruik van de opvallende kleuren blauw en rood. Ook boven dan wel onder aan de pagina wordt dit element in deze kleuren steeds (groot) afgebeeld. Mediq heeft terecht gesteld dat MedQ Consultants haar handelsnaam daarmee op zodanige wijze gebruikt dat een verband tussen die naam en de gepresenteerde diensten wordt gelegd. Het gebruik van haar handelsnaam dient daarmee niet alleen ter aanduiding van haar onderneming, maar ook ter onderscheiding van haar diensten. Daarom is sprake van gebruik voor ‘diensten’ in de zin van de artikelen 9 lid 2 aanhef sub b en c en 2.20 lid 2 aanhef sub b en c BVIE.

4.26. De slotsom is dat het beroep van Mediq op inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE niet slaagt.

4.37. Uit wat hierboven is overwogen volgt dat MedQ Consultants geen inbreuk maakt op de merkrechten van Mediq, reden waarom de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen zullen worden afgewezen.

4.40. Het voorgaande betekent dat de door MedQ Consultants gevoerde handelsnaam, niet in strijd komt met het verbod van artikel 5 Hnw, zodat de daarop gegronde vordering moet worden afgewezen.