Gepubliceerd op vrijdag 21 juli 2023
IEF 21577

Mediaforum Studenteneditie

Onderaan dit bericht vindt u de eerste studenteneditie van Mediaforum. Een klein jaar geleden ging de call for papers, die tot de in dit exemplaar verzamelde bijdragen leidde, de deur uit. “Het doel van deze studenteneditie”, zo schreven we daarin, “is om studenten die gefascineerd zijn door juridische vraagstukken op het snijvlak van media en recht de kans te bieden daarover te publiceren.” Met trots kunnen we als redactie concluderen dat dat doel bereikt is. Het resultaat is kleurrijk; het geheel van de verschillende inzendingen laat de breedte van het mediarechtelijke landschap duidelijk zien. De artikelen in deze editie variëren van meer positiefrechtelijke onderwerpen zoals sharenting en de digitale voetafdruk van een kind, tot meer filosofische onderwerpen zoals de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

Om de betrokken (ex-)studenten die bijdroegen aan deze uitgave een representatieve kennismaking met de academische publicatieprocedure te bieden, hebben wij er als redactie zorg voor gedragen dat alle stukken in deze editie door anonieme peer reviewers werden becommentarieerd en beoordeeld (double-blind peer review). Bij dezen bedanken we de peer reviewers in kwestie nogmaals voor hun vakkundige en constructieve commentaar op de stukken. Ook de auteurs van de stukken bedanken we hierbij expliciet voor het harde werk dat een proces zoals hierboven beschreven vergt. Daarnaast zijn we Tarlach McGonagle dankbaar voor het nemen van het initiatief tot deze eerste studenteneditie en voor zijn betrokkenheid gedurende het redactionele proces. Toen wij – een groep onbekenden afkomstig van verschillende universiteiten en uit verschillende (juridische) disciplines – gezamenlijk onze tanden in dit project zetten, kenden we elkaar zoals velen destijds alleen van een scherm. Die groep onbekenden veranderde al snel in een goed functionerende redactie waarbinnen de sfeer ondanks regelmatige deadlines altijd goed bleef. In de loop van afgelopen jaar veranderde de samenstelling van de redactie zo nu en dan, dus dit is ook de plaats om Philip Schreurs en Menno Mulder te bedanken voor hun ideeën en bijdragen in een vroeger stadium van het proces dat tot deze editie leidde.

Een leerzaam jaar komt voor ons als redactie met de publicatie van deze studenteneditie ten einde. Hopelijk geniet u evenzeer van de artikelen in deze eerste editie als wij. We hopen van harte dat deze studenteneditie navolging mag vinden in een tweede uitgave. 

De redactie bestond uit Anouck Bakhuis, Vera de Zwaan en Lotte van den Bosch, onder begeleiding van Tarlach McGonagle. In het speciale nummer vindt u achtereenvolgens de volgende auteurs, allemaal (net) student-af. Samen representeren zij een breed scala aan mediarechtelijke invalshoeken:

1.      Melissa de Klein - ‘Sharenting en de digitale voetafdruk van een kind’

2.      Emma de Vries - ‘De Wob is dood, leve de Woo?’

3.      Claire ten Heuvelhof - ‘Maatregelen rond influencer marketing op videoplatformdiensten’

4.   Ljubiša Metikoš - 'De procedurele wending van de DSA'

5.      Dries van de Voort - ‘De grenzeloze vrijheid van maatschappelijke kaders’

6.      Lotte van den Bosch - ‘De macht van het medium’

7.      Fenna van Haeften - ‘De lange arm van de SLAPP’