Gepubliceerd op donderdag 24 maart 2022
IEF 20617
Rechtbank Den Haag ||
22 mrt 2022
Rechtbank Den Haag 22 mrt 2022, IEF 20617; ECLI:NL:RBDHA:2022:2490 (Novartis tegen Mylan), https://www.ie-forum.nl/artikelen/markttoetreding-door-mylan-voor-octrooiverlening-van-novartis-niet-onrechtmatig

Markttoetreding door Mylan voor octrooiverlening van Novartis niet onrechtmatig

Vzr. Rb Den Haag 22 maart 2022, IEF 20617, LS&R 2043; ECLI:NL:RBDHA:2022:2490 (Novartis tegen Mylan) Novartis heeft de octrooiaanvrage EP 894 ingediend bij het EOB, maar het octrooi is nog niet officieel verleend. In deze zaak vordert Novartis dat Mylan octrooirechtinbreuk op EP 894 staakt. Novartis stelt hiertoe dat het octrooirecht materieel gezien al werking heeft vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. Mylan betwist dat haar toetreding tot de markt voordat verlening van een octrooi op aanvraag EP 894 heeft plaatsgevonden een onrechtmatige daad kan zijn, dat het vaststaat dat en wanneer er octrooi verleend zal worden op aanvraag EP 894 en dat haar toetreding in de omstandigheden van dit geval onrechtmatig is.

De voorzieningenrechter komt tot het voorlopige oordeel dat markttoetreding door de generieke farmaceut Mylan voordat het octrooi van Novartis is verleend niet onrechtmatig is, ook niet als het octrooi naar verwachting in de komende maanden verleend zal worden door het EOB en de octrooiconclusie al vaststaat.

4.8. In de eerste plaats merkt de voorzieningenrechter op dat een recht waaraan bij verlening terugwerkende kracht wordt toegekend, niet betekent dat er al voor die verlening een materieel recht bestond. Terugwerkende kracht betekent juist het tegendeel.