IEF 18492

Mailwisseling GeenStijl en RVD over filmpje van dansende Maxima

Website GeenStijl publiceerde op 14 mei een video van de Spaanse zender Antena 3 waarin koningin Maxima danst op een besloten feest in een club in Sevillla. De Rijksvoorlichtingsdienst vroeg GeenStijl om de video offline te halen vanwege inbreuk op de persoonlijke levensfeer van het Koninklijk Paar en het ontbreken van publiek belang.

Jens van den Brink, advocaat bij Kennedy Van der Laan, schreef namens GeenStijl een mail aan de RVD:

(...) 'Uw stelling dat publicaties slechts zouden zijn toegestaan als zij bijdragen aan een debat van algemeen belang is onjuist. Dat is een wel erg beperkte lezing van de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid strekt zich wel degelijk uit tot andere onderwerpen. U lijkt te doelen op de vaste jurisprudentie die bepaalt dat een publicatie extra bescherming verdient als deze raakt aan een debat dat in de publiek belangstelling staat.

Overigens raakt de publicatie wel degelijk aan een publiek debat. Het onderwerp van de publicatie is het feit dat de RVD probeert de beelden van Nederlandse websites verwijderd te krijgen. Dat toont hoe de RVD probeert de berichtgeving rond de koninklijke familie te regisseren. De publicatie heeft dan ook niets te maken met het simpele ‘bevredigen van nieuwsgierigheid’, waar u het over heeft. Door het merkwaardige (en kwalijke) standpunt in te nemen dat dit soort publicaties vooraf ter goedkeuring langs de RVD zouden moeten, heeft u er zelf aan bijgedragen dat over deze video een publiek debat is ontstaan. Het is duidelijk dat de RVD het als taak ziet de publiciteit rond het koninklijk paar zoveel mogelijk te regisseren. Media behoren echter hun eigen afweging te maken bij de publicatie van beelden van leden van het koninklijk huis.

De publicatie is niet onrechtmatig en GeenStijl zal dan ook niet aan u verzoek voldoen.' (...)

De RVD antwoordde als volgt:

(...) Wat ik in mijn mail heb opgemerkt is dat, als Geen Stijl de RVD van tevoren had gevraagd of er bezwaren tegen de publicatie van het filmpje bestonden (dat is een vraag die wij vaker krijgen), wij zouden hebben geantwoord dat die bezwaren inderdaad bestaan. Daargelaten dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich ook uitstrekt tot privéactiviteiten in de openbare ruimte, ging het bij deze specifieke video, anders dan Geen Stijl kennelijk heeft aangenomen, wel degelijk om een besloten feest op een besloten locatie.  

Het is goed te lezen dat u onderschrijft dat de leden van het Koninklijk Huis recht hebben op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Dat recht biedt de Koning, de Koningin en hun dochters naast hun altijd zichtbare publieke leven (250 tot 300 publieke optredens per jaar) ook privétijd. U stelt ook dat het vrolijke, leuke beelden zijn, die een positief beeld geven. Ook dat kan ik alleen maar beamen. Zoals u echter ook weet, maakt dat een publicatie nog niet toelaatbaar.  

Wij hebben, vanuit onze taak om de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te bewaken, verschillende media benaderd met het verzoek de video te verwijderen, gelet op het privékarakter van de gelegenheid waar de video is gemaakt. Daaraan is door de meeste (Nederlandse en Spaanse) media gehoor gegeven. Wij betreuren het dat Geen Stijl dat niet heeft willen doen.  (...)

Bron: GeenStijl.nl