IEF 19111

Lidl-shaver maakt geen inbreuk op de shaver van Philips

Rechtbank Oost-Brabant 25 maart 2020, IEF 19111; ECLI:NL:RBOBR:2020:1908 (Philips tegen Lidl) Tot het assortiment van Philips-producenten behoort een elektrisch scheerapparaat met modelnummer RQ 320 (hierna: de Philips-shaver). Lidl verkoopt ook een elektrisch scheerapparaat van het merk Silvercrest (hierna: de Lidl-shaver). Philips vordert primair op basis van het auteursrecht een verbod jegens Lidl om inbreuk te maken en schadevergoeding, stellende dat de Philips-shaver en de Lidl-shaver in hoge mate overeenstemmen en dezelfde totaalindruk wekken. Philips weet onvoldoende aannemelijk te maken dat Lidl met de Lidl-shaver inbreuk maakt op het auteursrecht van Philips. Geoordeeld wordt dat de totaalindrukken van de Philips-shaver en van de Lidl-shaver in voldoende mate van elkaar verschillen. Zo is de Philips-shaver iets langer en bij het bovenste gedeelte van het handvat – onder de scheerkop – iets slanker dan de Lidl-shaver. Philips vordert subsidiair een verbod op het gebruik van de gewraakte promotionele afbeeldingen van de shaver van Lidl op de website, de verpakking en in de gebruiksaanwijzing van de Lidl-shaver. Geoordeeld wordt dat Lidl met haar promotiemateriaal van de Lidl-Shaver geen inbreuk maakt op het auteursrecht dat Philips op haar shaver heeft. De afbeelding van de Lidl-shaver in het promotiemateriaal wekt namelijk niet dezelfde totaalindruk als de Philip-shaver. Ook voor de gebruikte afbeeldingen van de Lidl-shaver geldt dat het een meer grove, robuuste en degelijke indruk wekt tegenover de meer elegante en luxere uitstraling van de Philips-Shaver. Alle vorderingen van Philips worden afgewezen.

4.14.  Bij deze stand van zaken  moet worden aangenomen  dat de Shaver van Philips een eigen oorspronkelijk karakter heeft en de persoonlijke stempel van de maker draagt en dus een auteursrechtelijk beschermd  werk is in de zin van artikel  10 Aw. Is sprake van een inbreuk op het auteursrecht?

4.15.  Naar het oordeel van de rechtbank  pleegt Lidi met de (Silvercrest) Lidi-Shaver geen inbreuk op het auteursrecht van Philips en zij overweegt daarbij als volgt. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp, dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalin drukken  van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk  bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat - zoals hiervoor al overwogen - ook een verzameling of bepaalde selectie van ook onbeschermde elementen  het persoonlijk stempel van de maker kan dragen. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen  in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen  in het beweerdelijk nagebootste werk aan de werktoets beantwoordt. Is de subsidiaire vordering van Philips toewijsbaar?

4.16.  In het voorliggende geval is de rechtbank van oordeel dat de totaalindrukken van de Philips-Shaver en van de Lidl-shaver in voldoende mate van elkaar verschillen. De Philips-shaver is iets langer en bij het bovenste gedeelte van het handvat – onder de scheerkop – iets slanker dan de shaver van Lidl. De Philips-shaver maakt in het algemeen een meer elegante indruk, die wordt versterkt door de kleinere, meer subtiele scheerkop met maar twee scheerbladen, door het slankere verbindingsstuk tussen het handvat en de scheerkop en door het taps toelopende handvat dat aan de onderkant is afgerond. De Philips- shaver heeft een luxere uitstraling, door het subtiele glimmende element in dat verbindingsstuk. De Lidl-shaver daarentegen is meer gedrongen en maakt eerder een grove, robuuste en daardoor een meer degelijke indruk. Dit wordt versterkt door het dikkere verbindingsstuk tussen het handvat en de hals, door de meer prominente scheerkop met drie scheerbladen en door het grovere en ronde (niet taps toelopende) handvat.

4.18.  Philips stelt zich subsidiair op het standpunt, dat zij in ieder geval recht heeft op een verbod op het gebruik  van de gewraakte  promotionele afbeeldingen  van de shaver van Lidi op de website, de verpakking en in de gebruiksaanwijzing van de Lidi-shaver. Volgens Philips benadrukken  die afbeeldingen  de inbreuk extra en wekt Lidi de suggestie dat het de Shaver van Philips is. Lidl wijst erop dat de promotiefoto's een vooraanzicht van haar shaver geven, waarop duidelijk de blauwe lijn met de blauwe "halsband" worden getoond. Er is volgens Lidi geen reden waarom dat al een inbret1k zou zijn en dus geen reden om dat afzonderlijk te verbieden.

4.19.  De rechtbank  begrijpt Philips aldus , dat het haar bij deze vordering gaat om de promotiefoto zoals hiervoor afgebeeld  onder 2.4. De rechtbank  kan Philips niet in haar subsidiaire standpunt  volgen. Voor zover al met een foto van een apparaat dat op zichzelf geen inbreuk maakt op een auteursrecht  van een ander, wel een  inbreuk op het auteursrecht zou  kunnen   worden geplee gd, bijvoorbeeld  omdat daarmee de suggestie gewekt wordt dat het gaat om het auteursrechtelijk beschermde werk, gaat dat hier niet op omdat daarvan  in het voorliggende geval geen sprake is. De rechtbank  volgt Philips niet in haar stelling dat Lidl in het promotiemateriaal de suggestie wekt dat het om de Shaver van Philips gaat. Ook de afbeelding van de shaver van Lidl in het promotiemateriaal wekt namelijk niet dezelfde totaalindruk als de Shaver van Philips. Ook voor de gebruikte afbeeldingen  van de Lidi­ shaver geldt dat het een meer grove, robuuste en degelijke indruk wekt tegenover de meer elegante en luxere uitstraling van de Philips-Shaver (vgl. hiervoor onder 4.16) . Lidi maakt met haar promotiemateriaal van de Silvercrest-shaver dus geen  inbreuk op het auteursrecht  dat Philips op haar Shaver heeft.