IEF 20100

Licentie Efteling dekt gebruik nummer ‘Monsieur Cannibale’

Rechtbank Amsterdam 14 juli 2021, IEF 20100; ECLI:NL:RBAMS:2021:3619 (Prosadis tegen De Efteling) Deze zaak gaat over het gebruik van het nummer ‘Monsieur Cannibale’ voor de gelijknamige attractie in de Efteling. Volgens de Franse muziekuitgever Prosadis maakt de Efteling hiermee al jaren inbreuk op de rechten op het nummer. Volgens de Efteling is van een auteursrechtinbreuk geen sprake, omdat zij over een licentie van beschikt. De rechtbank oordeelt dat de Efteling voldoende heeft onderbouwd dat zij over een licentie beschikt en dat de manier waarop het nummer door haar wordt gebruikt de reikwijdte van de licentie niet overschrijdt. Daarnaast is er geen sprake van zogenaamde synchronisatie, omdat de combinatie van de attractie met de daarbij afgespeelde muziek niet kan worden aangemerkt als een eerste vastlegging.

5.26. In het geval van de Attractie is echter geen sprake van een ‘eerste vastlegging’ van geluid onder beeld, zoals bij een commercial, speelfilm of videogame. Gesteld noch gebleken is dat het Werk op een vergelijkbare wijze op enig voorwerp is vastgelegd in de Attractie. Van een verveelvoudiging in de zin van artikel 14 Aw is dan ook geen sprake.

Evenmin is sprake van een verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw; een bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm. Het Werk wordt namelijk in ongewijzigde vorm ten gehore gebracht. Door tijdens een rondje in de Attractie het Werk af te spelen, ontstaat er geen transformatie van het Werk. Dat de Attractie hetzelfde thema heeft en dezelfde naam draagt als de titel van het Werk doet daar niet aan af.

Het gebruik van het Werk bij de Attractie is dan ook uitsluitend een vorm van openbaarmaking in de zin van artikel 12 Aw, waarvoor [naam 4] toestemming heeft verleend. Van een auteursrechtinbreuk wegens ‘synchronisatie’ is dan ook geen sprake.