IEF 18764

Leidt openbaarmaking van MIDI-files via een website tot inbreuk auteursrecht?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 april 2019, IEF 18764, IT 2909; (Buma/Stemra tegen Younique) Tussenvonnis. Buma/Stemra exploiteert en handhaaft auteursrechten met betrekking tot muziekwerken op basis van overeenkomsten van overdracht met componisten, schrijvers en uitgevers en wederkerigheidsovereenkomsten met zusterorganisaties in het buitenland. Buma exploiteert en handhaaft daarbij de openbaarmakingsrechten, Stemra de verveelvoudigingsrechten. Buma/Stemra verleent licenties aan online aanbieders van downloadbare muziekbestanden. Younique produceert met name MIDI-files, vaak gebruikt voor live optredens van muzikanten, van bekend repertoire. Een MIDI (Musical Instrument Digital Interface) file is een digitaal muziekwerk dat tot stand komt doordat een door Younique ingehuurde muzikant verschillende instrumentenpartijen inspeelt. Hierbij wordt het geluid digitaal verwerkt en opgeslagen als MIDI-bestand. Daarnaast produceert Younique ook MP3-bestanden die gebruikt worden om muziekwerken aan te bieden. Buma/Stemra vordert staking van iedere openbaarmaking of verveelvoudiging in Nederland van een door Buma/Stemra vertegenwoordigd muziekwerk of een gedeelte daarvan zonder dat daarvoor auteursrechtelijke toestemming is verkregen, voornamelijk als het gaat om exploitatie van de website van Younique. De Geschillencommissie auteursrechten wordt om uitleg verzocht teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen over hoe in deze zaak moet worden beslist. De zaak is na dit tussenvonnis geschikt.

3.20. De rechtbank is voornemens de volgende vragen aan de geschillencommissie auteursrechten voor te leggen:

    Is de hoogte van het door Buma/Stemra vanaf 1 januari 2014 gehanteerde tarief voor het verveelvoudigen en openbaarmaking van werken uit haar repertoire door middel van MIDI-bestanden, zoals geproduceerd en via de website ter beluistering en ter verkoop aangeboden, billijk?
    Wilt u bij de beantwoording van deze vraag in ieder geval ingaan op het debat tussen partijen over:
    - de al dan niet bestaande verschillen in kosten die gepaard gaan met het produceren van MIDI-bestanden en andere downloadbare muziekbestanden en eventuele andere verschillen;
    - het passend zijn voor MIDI-bestanden van het tarief voor downloads in plaats van een tarief voor andere door Buma/Stemra gehanteerde tariefcategorieën;
    - vergelijkbare tarieven in andere lidstaten van de EU.
    Als er sprake is van aanzienlijke verschillen met vergelijkbare tarieven in andere lidstaten van de EU zijn die dan gerechtvaardigd?
    Heeft u overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang kunnen zijn?

Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich bij akte uit te laten over de aan de Geschillencommissie Auteursrechten voor te leggen vragen, zulks ten einde aanscherpingen en/of aanvullingen van die vragen voor te stellen. Ook mogen partijen zich uitlaten over het door de geschillencommissie gevraagde voorschot. Dit bedraagt €5.192,- exclusief BTW (€6.282,32 inclusief 21% BTW). Hiertoe zal de zaak, onder aanhouding van iedere verdere beslissing, naar de rol worden verwezen.