IEF 17893

Koffer Jaguar in hoge mate soortgelijk aan koffer van Jaguar

Hof Den Haag 31 juli 2018 IEF 17893 (Jaguar Land Rover tegen Compagnia Del Viaggio) Merkenrecht. Compagnia del Viaggio is een Italiaans bedrijf gespecialiseerd in koffers. Jaguar heeft een woordmerk (A) en beeldmerken B en C voor bagage aangevraagd voor 'The Collection Jaguar'. Het BBIE heeft geoordeeld dat niet is aangetoond dat merken A en B gebruiksplichtig waren. Merk C zorgt wel voor verwarringsgevaar. De oppositie is voor merk C toegewezen en voor merk A en B afgewezen. In beroep betoogt Jaguar dat merken A en B wel normaal zijn gebruikt en verwarringsgevaar moet worden aangenomen. In de relevante periode is een daadwerkelijk en afdoende gebruik gemaakt van de merken A en B op de betrokken markt heeft plaatsgevonden. Er is een grote mate van visuele overeenstemming en de betrokken waren en diensten zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk. Gelet hierop acht het hof verwarringsgevaar. Het hof vernietigt de beslissing en wijst de oppositie alsnog toe.

 

7. Jaguar heeft een brochure overlegd met een serie leren koffers en tassen waarop het merk A en/of het merk B (reistas, portemonnee is te zien. Verder bestond in 2011 het Jaguar E-type 50 jaar ten gelegenheid waarvan een speciale collectie is uitgebracht. In de als productie 19 overgelegde brochure waarin gebruik wordt gemaakt van het merk A is onder meer een leren portemonnee en een leren weekendtas en handtas te zien. Alleen al het verspreiden van deze brochure geldt volgens Jaguar als gebruik van het woordmerk voor de daarin afgebeelde waren omdat de brochure een verband oproept tussen Jaguar en die waren. Jaguar heeft in dat verbad gewezen op de als productie 13 overlegde brochure met een foto van een van de eerste Jaguar-koffers die in het jaar daarop in het assortiment kwam. Tot slot heeft Jaguar een brochure uit 2013 overlegd waarbij het merk A is gebruikt opeen portefeuille, kaarthouder, sleutelhanger en reistassen. Voor zover dit gebruik buiten de relevante periode betreft, meent Jaguar dat deze stukken relevant zijn als indirect bewijs.

8. Het hof acht de bovengenoemde stukken, in onderling samenhang bezien, voldoende om daaruit te concluderen dat in de relevante periode een daadwerkelijk en afdoende gebruik van de merken A en B op de betrokken markt heeft plaatsgevonden. De klacht slaagt dus zodat de merken A en B alsnog zullen worden betrokken in de vergelijking met het teken.

12. Naar het oordeel van het hof volgt uit de hiervoor weergegeven vergelijking van de betrokken waren waarvoor het teken en de ingeroepen merken A en B zijn gedeponeerd dat die deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk zijn omdat complementair zijn of via dezelfde distributiekanalen worden verkocht.

14. Het hof is van oordeel dat er een grote mate van visuele overeenstemming bestaat en dat in auditief en begripsmatig opzicht het teken en de ingeroepen merken identiek zijn en dat de betrokken waren en diensten identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn. Gelet hierop acht het hof verwarringsgevaar.

15. Het bovenstaande brengt mee dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en dat de oppositie alsnog zal worden toegewezen. Nu het beroep alleen is gericht tegen de afwijzing zal het hof daarmee volstaan. Als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij zal Compagnia del Viaggio worden veroordeeld in zowel de forfaitaire kosten van oppositie bij het Bureau als de kosten van het beroep, vermeerderd met de gevorderde rente.