IEF 17539

Karakteristieke uiterlijke kenmerken van de lampen komen één op één terug

Auteursrecht lampen bijgesneden

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2018, IEF 17539; ECLI:NL:RBOBR:2018:1000 (Ontwerper tegen Bellino) Auteursrecht. Eiser stelt een aantal lampen te hebben ontworpen die door Bellino worden verkocht. Wat betreft Habitam lampen is van inbreuk geen sprake, daar onvoldoende aannemelijk is dat Bellino is overgegaan tot productie van de lampen. Met productie van de Rainbow lampen maakt Bellino wel inbreuk op het auteursrecht van de ontwerper. De karakteristieke uiterlijke kenmerken van deze lampen komen één of één terug in de door eiser ontworpen lampen. De vorderingen die zien op de auteursrechtinbreuk van de Rainbow lampen worden voor Nederland toegewezen.

4.7. Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van [eiser] , voor zover deze zien op de Habitam lampen van Bellino en zijn gegrond op een door [eiser] gestelde inbreuk op grond van de Aw, zullen worden afgewezen. Nu onvoldoende aannemelijk is dat Bellino daadwerkelijk is overgegaan tot productie en verkoop van de Habitam lampen, bestaat evenmin grond om aan te nemen dat sprake is van slaafse nabootsing. Ook op die grond komen de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking.

4.10. Van een vorm die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen, is ten aanzien van de Layer II en III lampen geen sprake. De twee en drie-voudige gelaagde voet, die bestaat uit een strak vormgegeven vierkant of een cillinder, welke voet in de kern wordt verbonden door een eveneens strak vormgegeven vierkant of cillinder en waarvan de vorm strikt doorloopt in de kap, is onmiskenbaar het resultaat van scheppende menselijke arbeid en van creatieve keuzes en wordt niet slechts bepaald door de aan lampen te stellen functionaliteitseisen. In zoverre kan in redelijkheid niet betwijfeld worden dat het gaat om werken in de zin van de Aw.

4.16. In de Rainbow lampen met een twee- dan wel drielaagse voet, als weergegeven onder r.o. 2.5. van dit vonnis, komen de hiervoor in rechtsoverweging 4.10. genoemde karakteristieke uiterlijke kenmerken van de Layer II en III lampen één op één terug. De Rainbow lampen hebben immers ook een twee- of drielaagse voet, waarvan de lagen in de kern met elkaar zijn verbonden en waarbij de vorm van de voet strikt doorloopt in de kap. De verschillen waarop Bellino tijdens de voortgezette mondelinge behandeling heeft gewezen (onder andere de afwijkende maatvoering, de afwijkende ruimte tussen de lagen en de afwijkende materiaalkeuze) zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter van zodanig ondergeschikt belang dat zij niet zorgen voor een afwijkende, niet met de Layer II en III overeenstemmende, totaalindruk. De conclusie moet dan ook zijn dat de Rainbow lampen zijn ontleend aan de Layer II en III lampen en Bellino met de exploitatie van de Rainbow lampen inbreuk maakt op het auteursrecht van [eiser] . Dat betekent dat de vorderingen die zien op het auteursrecht in beginsel toewijsbaar zijn voor Nederland.