DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 1 december 2021
IEF 20367

Artikel ingezonden door Jorn Torenbosch, Universiteit Utrecht en KLOS c.s.

Jorn Torenbosch: De wezenlijke waarde van de waar

In het begin van 2021 heb ik een artikel geschreven voor BIE, waarin ik uitgebreid mijn zienswijze op de wezenlijke waarde-exceptie heb toegelicht. Kort gezegd komt deze visie op het volgende neer. Ik meen dat de wezenlijke waarde-exceptie beperkt moet worden uitgelegd om recht te kunnen doen aan de ratio die ten grondslag ligt aan de uitsluitings- grond. De ruime uitleg die het Hof van Justitie (Hof) formuleert in het  arrest Hauck/Stokke doet mijns inziens geen recht aan de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie, en in mijn artikel waarschuw ik dat een te ruime uitleg zelfs kan leiden tot een cirkel- redenering. Ik sluit het artikel af met de kritische opmerking dat ik niet begrijp hoe de vage zin ‘de wezenlijke waarde van de waar’ het ooit tot wet heeft geschopt. Deze vage terminologie zorgt voor een multi-interpretabele bepaling. Evenwel zie ik het nut dat de wezenlijke waarde-exceptie dient. Ik voel er daarom veel voor om de exceptie te vervangen door eentje die zich wél van duidelijke en ondubbelzinnige termen bedient.
Lees verder >>

Dit artikel is een voorpublicatie uit Berichten Intellectuele Eigendom (BIE) 2021/6.