Gepubliceerd op dinsdag 27 oktober 2020
IEF 19525
Belgische gerechten ||
14 okt 2020
Belgische gerechten 14 okt 2020, IEF 19525; (VF International tegen Carrefour Belgium), https://www.ie-forum.nl/artikelen/jas-maakt-inbreuk-op-positiemerk-van-kledingbedrijf-vf

Uitspraak ingezonden door Thierry van Innis en Anthony Van der Planken, Van Innis & Delarue.

Jas maakt inbreuk op positiemerk van kledingbedrijf VF

Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel 14 oktober 2020, IEF 19525, IEFbe 3139; A/20/00893; A/20/01109 (VF International tegen Carrefour Belgium) In deze zaak wordt geoordeeld dat de verdeling van de hierboven rechts afgebeelde jas, verdeeld door Carrefour en Kano, inbreuk maakt op het hierboven links afgebeelde positiemerk van kledingbedrijf VF. Het positiemerk van VF heeft een groot onderscheidend vermogen en het teken aangebracht op de jassen verdeeld door Carrefour kan aanleiding geven tot verwarring.

Een vertaling en samenvatting van de belangrijkste overwegingen uit het Franstalige vonnis:

Het teken gebruikt door verweersters vertoont een grote visuele gelijkenis met het positiemerk van VF doordat het dezelfde rechthoekige vorm heeft, aangebracht op dezelfde plaats op een wintervest, met dezelfde contrasterende zwarte en witte kleuren en dezelfde horizontale scheidingslijn in het midden die de rechthoek en de letters in tweeën deelt. Het feit dat beide tekens een verschillend woordelement hebben, laat niet toe om tot de afwezigheid van overeenstemming te besluiten.

De betrokken categorie van waren, zijnde wintervesten, richt zich tot het grote publiek, met name tot de gemiddelde consument met een aandachtsniveau dat als eerder laag kan worden gekwalificeerd.

Men moet tevens rekening houden met het gegeven dat het relevante publiek zelden de mogelijkheid heeft om de tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet vertrouwen op het onvolmaakte beeld dat achterblijft.

Bovendien geldt dat het relevante publiek in wiens hoofde men zich moet plaatsen, niet enkel bestaat uit de consumenten die een product voorzien van het aangevochten teken aankopen, maar ook uit de gemiddeld aandachtige consumenten die er na de verkoop mee geconfronteerd kunnen worden. Bijgevolg zijn de argumenten van Carrefour die betrekking hebben op de verschillende omstandigheden waaronder de respectieve waren verkocht zouden worden niet relevant.

Het positiemerk van VF heeft een groot inherent onderscheidend vermogen omwille van zijn visuele eigenschappen die het tot een erg zichtbaar en eenvoudig waarneembaar teken maken. Dit onderscheidend vermogen wordt verder versterkt door de bekendheid van dit merk op de markt. Uit voorgaande analyse volgt dat er een reëel gevaar bestaat dat het relevante publiek, geconfronteerd met het aangevochten teken, zal menen dat de vesten aangeboden door Kano en Carrrefour afkomstig zijn van VF.