Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2017
IEF 16821
Hof Arnhem-Leeuwarden ||
23 mei 2017
Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, IEF 16821; (Fuelplaza tegen Gaos), https://www.ie-forum.nl/artikelen/jarenlang-niets-doen-met-domeinnaam-ok-nl-is-geen-onrechtmatig-gebruik

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Sarah Arayess, Hoogenraad & Haak.

Jarenlang niets doen met domeinnaam ok.nl is geen onrechtmatig gebruik

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, IEF 16821 (Fuelplaza tegen Gaos) Domeinnaam. Centraal in dit hoger beroep staat de vraag of het houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos is aan te merken als gebruik waartegen Fuelplaza op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE kan optreden. Ten eerste is sprake van 'gebruik' van de domeinnaam door Gaos, er is dus geen sprake van het louter geregistreerd houden van de domeinnaam. Ten tweede is er geen sprake van het zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan omdat Gaos stelt de domeinnaam niet te willen verkopen. Gaos heeft de domeinnaam toentertijd rechtsgeldig verkregen en de site van Fuelplaza wordt door Gaos niet hinderlijk geblokkeerd. Er is daarom ook geen sprake van een onrechtmatige daad. Gaos hoeft de domeinnaam ok.nl dus niet over te dragen aan Fuelplaza.

Rechtsoverwegingen 5.11, 5.16, 5.23, 5.24 en 5.32.