IEF 20868

Inzage vordering ter onderbouwing gestelde octrooi inbreuk toegewezen

Rb. Den Haag 28 juni 2022, IEF 20868; ECLI:NL:RBDHA:2022:7198 (DSS tegen Bries en Counter Flow) Dutch Solar Systems (DSS) is houdster van een Nederlands en een Europees octrooi. DSS heeft op 3 september 2020 bescheiden van Counter Flow in conservatoir bewijsbeslag genomen. DSS stelt dat Counter Flow inbreuk maakt op haar octrooien. DSS vordert daarom inzage in en afschrift van de in bewijsbeslag genomen bescheiden en inzage in overige bescheiden. DSS meent dat zij hierbij belang heeft aangezien zij zo vast wil stellen of en op welke manier Counter Flow inbreuk maakt op haar octrooirechten. Ook wil zij de omvang van de inbreuk hiermee kunnen vaststellen. 

De rechtbank overweegt dat DSS een rechtmatig belang bij inzage in en afschrift van de bescheiden heeft omdat Counter Flow de inbreuk betwist. Dit rechtmatige belang heeft DSS met betrekking tot het vaststellen of Counter Flow inbreuk maakt of heeft gemaakt. Wat betreft vaststelling van de omvang van een eventuele breuk, bestaat onvoldoende belang. Volgens de rechtbank wordt de bescherming van vertrouwelijke informatie van Counter Flow voldoende gewaarborgd door de genomen maatregelen. De rechtbank komt tot de conclusie dat de gevorderde inzage in de in bewijsbeslag genomen bescheiden zal worden toegewezen. De gevorderde opgave onder Counter Flow wordt afgewezen.

2.16. Omdat Counter Flow de inbreuk betwist, heeft DSS rechtmatig belang bij inzage in en afschrift van de bescheiden om vast te kunnen stellen of en op welke wijze Counter Flow door verhandeling van de WTW-goot en de WTW-bak, inbreuk maakt of heeft gemaakt op de octrooien.

2.21. De rechtbank acht hiermee, en met de toevoeging in het dictum onder 3.3 dat gegevens van afnemers geanonimiseerd moeten worden, de bescherming van vertrouwelijke informatie van Counter Flow voldoende gewaarborgd, omdat DSS zodoende geen inzage/afschrift krijgt in bescheiden die zien op andere (niet-inbreukmakende) producten waarin Counter Flow ook handelt. Bovendien wordt die bescherming gewaarborgd doordat, zoals gevorderd, niet DSS zelf inzage krijgt en afschriften maakt, maar haar deurwaarder (Vurich Gerechtsdeurwaarders of een plaatsvervanger), voor zover nodig met bijstand van één of meer ICT-deskundigen van DigiJuris B.V. de selectie zal maken voordat de bescheiden in afschrift aan DSS worden gegeven, terwijl DSS evenmin de beschikking krijgt over – volgens Counter Flow concurrentiegevoelige – gegevens van afnemers van Counter Flow.