IEF 17392

Indirecte inbreuk op octrooi toiletpapierverdeler

Rechtbank Den Haag 27 december 2017, IEF 17392; ECLI:NL:RBDHA:2017:15395 (SCA tegen Vialli). Octrooirecht. SCA is houdster van Europees Octrooi 1 799 083 B1 voor een toiletrol dispenser. SCA treft Vialli op een ISSA beurs. In de stand van Vialli bevinden zich zogeheten K5 toiletrol dispensers. De rechtbank stelt vast dat Vialli hiermee indirect inbreuk maakt op het Europese octrooi van SCA. Bij beoordeling of er sprake is van directe inbreuk heeft SCA onvoldoende belang, aangezien daartoe enkel is aangevoerd dat Vialli op de ISSA beurs aanwezig was met enkele K5 dispensers gevuld met toiletpapier (hetgeen volgens SCA kwalificeert als gebruik voor eigen bedrijf). De rechtbank veroordeelt Vialli tot staking van inbreuk. Vernietiging van de dispensers en reclamemateriaal. Opgaveverplichting. Last onder dwangsom. Schadevergoeding.

4.24. Vialli heeft de stelling van SCA dat de K5 dispensers op de beurs in Amsterdam werden aangeboden en/of geleverd voor toepassing van de uitvinding in Nederland, niet betwist. Het voorgaande betekent dat Vialli met het aanbieden van K5 dispensers op de ISSA beurs indirecte inbreuk heeft gemaakt op (conclusie 1 van) EP 083.

4.25. Bij beoordeling van de vraag of Vialli ook directe inbreuk heeft gemaakt op EP 083, heeft SCA naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende belang, nu daartoe als enige relevante handeling is aangevoerd het op de ISSA beurs aanwezig hebben van enkele K5 dispensers gevuld met toiletpapier (hetgeen volgens SCA kwalificeert als gebruik voor eigen bedrijf). De aanwezigheid van die dispensers kan evenwel worden aangemerkt als promotie van de in de productcatalogi opgenomen K5 dispensers en daarmee behorend tot het aanbieden daarvan, zodat het voorhanden hebben van die dispensers reeds onder het hierna toe te wijzen verbod op indirecte inbreuk valt. Gelet op dat toe te wijzen verbod heeft SCA naar het oordeel van de rechtbank evenmin voldoende belang bij beoordeling van haar stelling dat Vialli onrechtmatig handelt door – kort gezegd – inbreuk uit te lokken althans deze niet te voorkomen. SCA heeft een afzonderlijk belang hierbij ook niet gesteld, althans niet toegelicht.