IEF 74

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Inburgering merk in de gehele Benelux?

Over de vraag of een merk in de gehele Benelux moet zijn ingeburgerd of slechts in een (aanmerkelijk) deel, zijn de meningen verdeeld. Maar binnen afzienbare tijd komt hierop eindelijk een antwoord. Het Hof ’s-Gravenhage heeft namelijk hierover vragen gesteld aan het HvJ EG/BenGH. Dit alles is terug te vinden in het beroep dat is ingesteld tegen de weigering van het depot EUROPOLIS d.d. 27 januari 2005 (rekest nr. R98/474).