IEF 19895

Inbreukverbod na opschorting licentieovereenkomst

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 april 2021, IEF 19895, C/13/699217 / KG ZA 21-225 CdK/MV (SKAMGS tegen BosBros) Stichting de Kinderen van Annie M.G. Schmidt (SKAMGS) beheert de auteursrechten op de verfilmingen van de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt. SKAMGS heeft met filmproducent BosBros een licentieovereenkomst gesloten voor de verfilming van het boek 'Pluk van de Petteflet'. Op een gegeven moment is er frictie ontstaan tussen beide partijen. SKAMGS voert aan dat BosBros het inlopen op het voorschot op de royalty's van de productie is gaan verhinderen. Als reactie hierop is SKAMGS haar verplichting, namelijk optreden tegen auteursrechtelijke inbreuken, gaan opschorten. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze opschorting gerechtvaardigd is en legt daarbij een verbod op aan BosBros op het maken van auteursrechtelijke inbreuken op de filmproductie.

4.6 Al met al is voldoende aannemelijk dat SKAMGS in het ongewisse is gelaten en dat daaruit financiële benadeling is gevolgd of kan volgen. Dit is een gedeeltelijke (niet behoorlijke) nakoming die de opschorting rechtvaardigt (zie artikel 6:262 lid 2 BW). Ook indien het voorschot nog niet is ingelopen, rechtvaardigt de niet-nakoming de opschorting. Die rechtvaardiging hoeft immers niet alleen in een geldelijk belang te zijn gelegen. Opschorting van de licentierechten is in dit geval een geoorloofd pressiemiddel, waarbij wordt opgemerkt dat SKAMGS geen andere opschortingsmogelijkheden heeft. De belangen van BosBros en/of ITA worden hierdoor niet onevenredig geschaad nu aannemelijk is gemaakt dat de exploitatie voor hen geen grote bedragen meer oplevert.

4.7 De conclusie tot zover is dat opschorting voorshands is toegestaan. Dit leidt tot toewijzing van het primair gevorderde. Vanaf de betekening van dit vonnis is het BosBros dus verboden de film verder te exploiteren; vanaf dat moment kan zij zich niet meer beroepen op haar licentie. Omdat BosBros niet méér kan overdragen dan zij zelf heeft, kan ook ITA de digitale bestanden van Pluk van de Petteflet niet verder exploiteren. Dat SKAMGS haar beroep op opschorting pas heeft gedaan in de dagvaarding die heeft geleid tot dit kort geding, staat niet aan dit oordeel in de weg. Zij heeft gesteld dat zij dit in een e-mail enkele dagen voor de dagvaarding aan de advocaat van BosBros heeft aangekondigd. Dat heeft BosBros niet betwist.