IEF 18002

Inbreuk woord- en beeldmerk Daniel Wellington door verhandelen namaakhorloges

Rechtbank Den Haag 29 augustus 2018, IEF 18002; ECLI:NL:RBDHA:2018:11730 (Daniel Wellington tegen International Time Group en Time Trading) Merkenrecht. Daniel Wellington brengt wereldwijd horloges op de markt en heeft het Uniewoordmerk Daniel Wellington ingeschreven en het weergegeven Uniebeeldmerk. International Time Group is een groothandel in uurwerken en sieraden. ITG levert onder meer aan Time Trading. TT verkoopt online horloges aan consumenten via de webshop thewatchshopper.nl. DW ontving van de Inspecteur van de Belastingdienst/Douane een kennisgeving schorsing vrijgave/vasthouding goederen. Deze betrof een partij van 375 horloges voorzien van de DW-merken, waarvan het vermoeden bestond dat deze inbreuk maakten op een intellectueel eigendomsrecht. Hierna volgden meerdere van zulke kennisgevingen. ITG was de geadresseerde van de partijen horloges. ITG en TT hebben onvoldoende gemotiveerd betwist dat sprake is van namaakhorloges. De rechtbank oordeelt dat ITG en TT inbreuk plegen op de rechten van DW als houder van de DW-merken.

4.4. In het licht van bovengenoemde concrete stellingen, die nagenoeg alle met foto’s en/of stukken uit de administratie zijn onderbouwd, in onderling verband bezien, hebben ITG en TT onvoldoende gemotiveerd betwist dat sprake is van namaakhorloges. Zo hebben zij hun stelling dat Almelog een groothandel in horloges is, op geen enkele wijze, bijvoorbeeld aan de hand van facturen of andere documenten, onderbouwd. ITG en TT hebben - hoewel dat als (ver)kopers van de horloges op hun weg had gelegen - evenmin andere, concrete informatie gegeven over de herkomst van de horloges. De enkele stelling dat de horloges rechtstreeks van het kanaal van DW komen, dat zij al langer zaken doen met Almelog en dat zij nooit eerder klachten hebben ontvangen, is daartoe onvoldoende. Anders dan ITG en TT stellen, zijn afwijkingen in de wijze van verpakking, de labels en de horlogebanden voorts wel degelijk van belang voor de vraag naar de herkomst van de horloges. Het ligt zonder nadere toelichting immers niet voor de hand dat bij in opdracht van DW geproduceerde horloges voor verdere verhandeling wijzigingen worden aangebracht in de verpakking, labels of horlogebanden. De stelling dat mogelijk sprake is van misprints of afgekeurde partijen kan ITG en TT evenmin baten. Indien dergelijke partijen zonder toestemming van DW op de markt zouden worden gebracht, is immers eveneens sprake van inbreuk op de rechten van DW. Dat zij geen inzage hebben in de serienummeradministratie van DW, zoals ITG en TT hebben aangevoerd, is op zichzelf juist, maar kan niet tot een ander oordeel leiden. Tegenover de door DW aan de hand van prints verstrekte informatie uit haar administratie hebben ITG en TT immers geen enkele andere concrete informatie - waarover zij wel zouden kunnen beschikken - over de herkomst van de horloges gesteld.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat ervan dient te worden uitgegaan dat de horloges uit partij 1, 2 en 3 en het proefaankoop-horloge namaak betreffen, in die zin dat daarop zonder toestemming van DW aan de DW-merken identieke tekens zijn aangebracht. Door de horloges in te voeren, pleegt ITG inbreuk op de rechten van DW als houder van de DW-merken. Door het proefaankoop-horloge te verhandelen pleegt ook TT inbreuk op die rechten.