Gepubliceerd op dinsdag 19 september 2023
IEF 21674
Hof Den Haag ||
12 sep 2023
Hof Den Haag 12 sep 2023, IEF 21674; ECLI:NL:GHDHA:2023:1812 (Basic Holdings tegen Afire), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-octrooi-sfeerhaard

Inbreuk op octrooi sfeerhaard

Gerechtshof Den Haag 12 september 2023, IEF 21674; ECLI:NL:GHDHA:2023:1812 (Basic Holdings tegen Afire) Basic Holdings (hierna: Basic) is houder van een Europees octrooi op sfeerhaarden. Zij stelt dat Afire c.s. met haar sfeerhaarden inbreuk maakt op dit octrooi. Daarom vordert zij onder andere oplegging van een inbreukverbod. Afire c.s. bestrijdt dat zij met haar sfeerhaarden inbreuk maakt op het octrooi van Basic. Op de voorwaarde dat haar verweer ten aanzien van de niet-inbreuk faalt, vordert zij vernietiging van het octrooi van Basic.

De rechtbank heeft de vorderingen van Basic afgewezen, omdat de beschermingsomvang van het octrooi gelet op de geldende Nederlandse vertaling beperkt is tot een sfeerhaard met meerdere openingen in het bed, terwijl de sfeerhaarden van Afire c.s. maar één opening hebben. Het hof komt tot een andere uitleg van het octrooi van Basic en stelt vast dat ook sfeerhaarden met maar één opening onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Het hof stelt vast dat het voor de uitvindingsgedachte niet uitmaakt of het bed één of meerdere openingen heeft, aangezien dit niet beslissend is voor de kanalisatie in de uitvinding. Het hof beslist verder dat het octrooi geldig is, waardoor Afire c.s. met haar sfeerhaarden inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het octrooi. De vorderingen van Basic worden daarom alsnog (grotendeels) toegewezen en de vordering van Afire c.s. wordt afgewezen.

6.25 De vakman zal naar het oordeel van het hof op basis van zijn algemene vakkennis en de leer van het octrooi begrijpen dat het voor de toepassing van de in r.o. 6.23 geformuleerde uitvindingsgedachte niet uitmaakt of het bed één of meerdere openingen heeft, aangezien het aantal openingen niet beslissend is voor de kanalisatie van de damp via de kopruimte (van de houder) en de dampuitlaatpoort naar onder het bed.