IEF 19930

Inbreuk op merknaam dekbed kan niet worden vastgesteld

Vzr. Rechtbank Gelderland 15 maart 2021, IEF 19930, ECLI:NL:RBGEL:2021:2218 (Slaap Totaal Nederland tegen gedaagden) Slaap Totaal Nederland exploiteert een onderneming in de verkoop van onder meer allerhande dekbedden, kussens en bedtextiel. Gedaagden exploiteren eveneens ondernemingen in de verkoop van onder meer dekbedden, mede handelend onder de namen ‘Slaapoutlet’ en ‘Klaas Vaak Bedtextiel’. Slaap Totaal Nederland brengt sinds 1995 een zomerdekbed onder de naam ‘Cool Cotton’ op de markt. In de lente/zomer van 2020 hebben gedaagden dekbedden verkocht via onder meer bol.com met gebruikmaking van de naam Cool Cotton. Een actie die door Slaap Totaal Nederland wordt gezien als inbreukmakend op hun merknaam. De voorzieningenrechter gaat hier echter niet in mee, o.a. omdat er niet kan worden vastgesteld dat gedaagden een namaakdekbed op de markt hebben gebracht met gebruikmaking van de merknaam en een inlegvel van Slaap Totaal Nederland.

4.3. De eerste vraag die voorligt is wat [gedaagde partij 3] op de markt heeft gebracht en meer in het bijzonder of hij inferieure namaakdekbedden onder de naam Cool Cotton en met een inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s. te koop heeft aangeboden.

Slaap Totaal Nederland c.s. heeft ter zitting aangevoerd dat zij één van de door [gedaagde partijen] aangeboden namaakdekbedden, voorzien van een inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s., bij [gedaagde partijen] via bol.com heeft gekocht. Slaap Totaal Nederland c.s. heeft vervolgens tijdens de zitting een dekbed, voorzien van het betreffende inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s., en een aankoopfactuur van bol.com, gedateerd op 19 juni 2020, getoond aan de voorzieningenrechter. Dat het bij [gedaagde partijen] gekochte dekbed niet een origineel Cool Cotton-dekbed betreft, is volgens Slaap Totaal Nederland c.s. te zien aan de maat, aan het gegeven dat het betreffende dekbed geen hoeklabel bevat en aan het feit dat het dekbed niet in de kenmerkende gele bewaartas van Slaap Totaal Nederland c.s. is verpakt.

Slaap Totaal Nederland c.s. heeft met hetgeen zij ter zitting heeft getoond en toegelicht, anders dan zij lijkt te veronderstellen, echter niet aangetoond dat het door haar getoonde dekbed, voorzien van het inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s., ook daadwerkelijk van [gedaagde partijen] afkomstig is. Uit de door Slaap Totaal Nederland c.s. getoonde aankoopfactuur van bol.com blijkt immers slechts dat Slaap Totaal Nederland c.s. bij [gedaagde partijen] , c.q. bij Slaapoutlet, op 19 juni 2020 een dekbed met formaat 200x220 cm heeft gekocht, maar niet dat dit het dekbed betreft dat Slaap Totaal Nederland c.s. ter zitting heeft getoond. Een verklaring van een deurwaarder op dit punt ontbreekt bijvoorbeeld.

Voor de conclusie dat [gedaagde partij 3] een namaakdekbed onder de naam Cool Cotton en met een inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s. op de markt heeft gebracht is te minder ruimte nu uit de door [gedaagde partij 3] overlegde aankoopfactuur van Diamant kan worden afgeleid dat [gedaagde partij 3] - in de periode voorafgaand aan de verkoop via bol.com- bij Diamant originele Cool Cotton dekbedden heeft gekocht en Slaap Totaal Nederland c.s. ter zitting heeft erkend dat er inderdaad een (rest)partij Cool Cotton dekbedden bij Diamant is achtergebleven nadat zij van importeur/groothandel was gewisseld in verband met leveringsproblemen bij Diamant. Gelet op het voorgaande is de door Slaap Totaal Nederland c.s. aan [gedaagde partijen] verweten gedraging binnen het bestek van dit kort geding, waarin geen ruimte bestaat voor enige vorm van bewijsvoering, niet vast komen te staan.