IEF 18781

Inbreuk op merken Tommy Hilfiger

Rechtbank Den Haag 23 oktober 2019, IEF 18781;ECLI:NL:RBDHA:2019:11058 (Tommy Hilfiger tegen Premium) Tommy Hilfiger is houdster van enkele merken. Premium heeft kleding van Tommy Hilfiger, waarop het merk te zien was, zonder diens toestemming doorverkocht. Volgens Tommy Hilfiger maakt Premium inbreuk op de merkrechten van Tommy Hilfiger. In het onderhavige geval is sprake van een inbreuk op de merkrechten van Tommy Hilfiger en is Premium verplicht de ten gevolge van de merkinbreuk geleden schade te vergoeden. Bevestigd wordt dat het leveren of aanbieden van originele merkgoederen uit de VS aan partijen die in Europa gevestigd zijn, ook ´ex works´ (de ontvangende partij is aansprakelijk) onrechtmatig is en merkinbreuk oplevert. Het ex works-verweer heeft alleen betrekking op de interne verhouding tussen de leverancier en de afnemer met betrekking tot aansprakelijkheid van het transport en niet met betrekking tot inbreuk op de rechten van derden. Voor de positie van de leverancier is het dus niet relevant dat zij ‘ex works’ levert. Het feit dat de afnemers in Europa gevestigd zijn, levert merkinbreuk op, zowel voor wat betreft verkopen als aanbiedingen.

De verkoop en levering van VS-TH-producten aan in de Unie gevestigde detailhandelaren vormt naar oordeel van de rechtbank merkinbreuk in de Unie, ongeacht de wijze van transport. 

4.7. De slotsom van het voorgaande is dat Premium inbreuk heeft gemaakt op de TH-merken. Het gevorderde inbreukverbod zal dan ook worden toegewezen ten aanzien van TH Licensing BV en TH Europe. Omdat het provisionele verbod reeds is gegeven en betekend, kan het verbod onmiddellijk ingaan na betekening. TH LLC heeft geen belang meer bij een verbod omdat zij geen merkhoudster meer is. 

4.8. Premium is aansprakelijk voor de door Tommy Hilfiger c.s. ten gevolge van de merkinbreuk geleden schade en zij is gehouden om deze te vergoeden, zodat de daartoe strekkende vordering zal worden toegewezen, zij het in beperkte vorm zoals in het dictum verwoord. Voor TH LLC is die schade in tijd beperkt tot het moment van overdracht van de TH-merken aan TH Licensing BV, en voorts qua territoir tot inbreuk in de Benelux op de TH Benelux merken.