IEF 19527

Inbreuk op merk en handelsnaam Yource onvoldoende gebleken

Rechtbank Midden-Nederland 15 oktober 2020, IEF 19527; ECLI:NL:RBMNE:2020:4397 (Yource tegen Fintrex)  Kort geding. Eiser Yource, voorheen genaamd Green Claim, legt zich toe op het indienen van claims bij vliegtuigmaatschappijen. Medio 2017 heeft Yource besloten om haar handelsnaam ‘Green Claim’ te wijzigen in ‘Yource’. Verweerder Fintrex houdt zich bezig met het leveren van klantcontactoplossingen aan organisaties. December 2018 heeft Fintrex Group het Benelux woordmerk ‘YOURCE’ geregistreerd. Medio 2019 heeft Fintrex besloten haar diensten te leveren onder de naam YOURCE. Hoewel beide merken visueel en auditief overeenstemmen, komt Yource toch geen beroep toe op artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. In dit kort geding kan niet worden geoordeeld dat bij Yource en Fintrex sprake is van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten, als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Het enkele feit dat beide merken ingeschreven staan voor Klasse 35 maakt dit niet anders.

 4.17. De corebusiness van Fintrex c.s. is het aan bedrijven aanbieden van klantcontact diensten, door middel van een voor het bedrijf ingezette eigen callcenter of het ter beschikbaar stellen van medewerkers aan de callcenters van bedrijven zelf. Anders dan Yource heeft gesteld is niet aannemelijk dat Fintrex c.s. zich in de uitvoering van deze werkzaamheden naar het publiek bekend maakt als (medewerker van) Fintrex c.s. of gebruik maakt van de handelsnaam ‘Yource’. Fintrex c.s. heeft gemotiveerd gesteld dat de bedrijven de diensten van Fintrex c.s. inhuren om onder de naam van die bedrijven de eigen klanten te bedienen. Concreet: de Fintrex -medewerker neemt de telefoon aan met de naam van de klant.

4.18. Op grond van het vorenstaande kan in dit kort geding niet worden geoordeeld dat bij Yource en Fintrex c.s. sprake is van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten, als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Het enkele feit dat beide merken ingeschreven staan voor Klasse 35 maakt dit niet anders. De vraag of bij het in aanmerking komende publiek directe verwarring kan ontstaan, behoeft geen nadere behandeling. Voor wat betreft het indirecte verwarringsgevaar van beide merken geldt wat hieronder zal worden overwogen bij de handelsnaaminbreuk (4.25).
 

handelsnaaminbreuk

4.24. Yource heeft aangegeven dat er al verwarring is ontstaan. Zij heeft gemeld dat UWV haar in juli 2020 brieven stuurde over een zieke werknemer van Fintrex c.s. en dat zij sollicitatiebrieven ontving die voor Fintrex c.s. bestemd waren. Met Fintrex c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat het UWV en de sollicitanten niet in voldoende mate kunnen worden aangemerkt als het relevante publiek.

4.25. Dat het wel relevante publiek mogelijk denkt dat sprake is van verschillende ondernemingen maar meent dat er een juridische of economische band tussen Yource en Fintrex c.s. bestaat, is in dit kort geding niet aannemelijk geworden, zodat op deze grond het toekennen van een ordemaatregel niet te rechtvaardigen is. Een noodzaak om bij een dergelijke onzekerheid vooruit te lopen op het van de bodemrechter te verwachten oordeel is ook gering, nu Yource nog in zijn beginfase zit van de onder 4.21 beschreven transitie en zij nog veelvuldig gebruik maakt van haar handelsnaam Vlucht-Vertraagd.nl en de bijbehorende website alsook van de diverse buitenlandse Vlucht-Vertraagd websites.