IEF 19429

Inbreuk op merk en handelsnaam BINX Smartility

Rechtbank Gelderland 16 september 2020, IEF 19429; C/05/359697 (Binx Smartility tegen Bincx) Eiser Binx Smartility is een bedrijf dat zich richt op de utiliteitsbouw (de bouw van gebouwen zonder woonbestemming). Zij voert de handelsnaam Binx Smartility en is rechthebbende met betrekking tot het woordmerk BINX Smartility sinds 2017. Gedaagde Bincx is eveneens actief in de utiliteitsbouwsector en voert de handelsnaam Binx sinds 2018. Eiser vordert onder meer een verbod op het inbreuk maken op de handelsnaam BINX en het merk BINX Smartility. Er wordt geoordeeld dat Bincx inbreuk maakt op merk en handelsnaam BINX Smartility; bestuurdersaansprakelijkheid en winstafdracht worden afgewezen. Schadevergoeding en overdracht van de domeinnnaam www.binck.nl worden toegewezen. Nu vast is komen te staan dat Bincx inbreuk maakt op de rechten van Binx Smartility, is het gebruik van de domeinnaam onrechtmatig jegens Binx Smartility.

4.16. In het onderhavige geval is het aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek (opdrachtgevers in de utiliteitsbouw) bij het horen van de naam Bincx enerzijds en de naam BINX Smartility anderzijds zullen menen dat het hier om aan elkaar gelieerde aanbieders van diensten gaat. Van (indirect) verwarringsgevaar is daarom wel degelijk sprake.

4.25. Het oordeel van de rechtbank is dat het gebruik van de handelsnaam Bincx ertoe leidt dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen Binx Smartility en Bincx te duchten is. Deze verwarring kan er ook in bestaan dat het in aanmerking komende publiek (opdrachtgevers in de bouw) in de veronderstelling komen te verkeren dat Binx Smartility en Bincx aan elkaar gelieerd zijn. Of daadwerkelijke gevallen van verwarring zich hebben voorgedaan, kan in het midden blijven nu dat geen vereiste is om het gevaar voor verwarring aan te nemen.