IEF 19803

Inbreuk op kledingmerk Black Bananas

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 februari 2021, IEF 19803, ECLI:NL:RBDHA:2021:1125 (Black Bananas tegen gedaagde) Eenvoudig kort geding. Gedaagde is niet komen opdagen bij eerdere digitale mondelinge behandeling en de voorzieningenrechter verleende hierbij verstek. Deze verklaarde dat gedaagde ieder inbreukmakend gebruik van de merken van Black Bananas dient te staken, op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter specificeert de omvang van de dwangsom in dit vonnis.

2.2. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat de vorderingen worden toegewezen als na te melden en met inachtneming van het volgende.

2.3. In het petitum onder II) vordert Black Bananas – onder meer – dat [gedaagde] wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van ofwel € 2.500,- per (dag)deel of keer dat hij in strijd handelt met het onder I) gevorderde verbod, ofwel € 250,- per inbreukmakend product door [gedaagde] ter verkoop en/of in voorraad gehouden en/of verhandelt waarmee [gedaagde] in strijd handelt met het onder I) gevorderde verbod. De vordering om [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een dwangsom per keer dat hij het onder I) gevorderde verbod overtreedt, voegt niets toe aan de vordering om hem, naar keuze van Black Bananas, te veroordelen tot betaling van een dwangsom per verkocht, in voorraad gehouden of verhandelt inbreukmakend product. De vordering zal in zoverre dan ook worden afgewezen. Om executieproblemen te voorkomen, zal de voorzieningenrechter ‘dag(deel)’ opvatten als ‘dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen’ en de vordering zo toewijzen.