Gepubliceerd op vrijdag 30 april 2021
IEF 19926
Rechtbank Oost-Brabant ||
26 apr 2021
Rechtbank Oost-Brabant 26 apr 2021, IEF 19926; (SKRRS tegen TDSL), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-keurmerk-rittenregistratie

Uitspraak ingezonden door Floris de Vriend en Ranee van der Straaten, Banning.

Inbreuk op keurmerk rittenregistratie

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 26 april 2021, IEF 19926; C/01/368852 / KG ZA 21-166 (SKRRS tegen TDSL) Kort geding. In dit vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat TDSL inbreuk maakt op het certificeringsmerk KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen, door op haar website de tekens “keurmerk ritregistratiesystemen” en “keurmerk rittenregistratie” te gebruiken zonder toestemming van de merkhouder Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. TDSL dient ieder gebruik van het certificeringsmerk KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN of een daarmee overeenstemmend teken te staken, en ook gedurende drie maanden een rectificatie op haar website te plaatsen.

4.6 TDSL heeft aangevoerd dat het Keurmerk Ritregistratiesysteem (mede) is gebaseerd op de eisen die de Belastingdienst stelt aan systemen voor rittenregistratie, maar deze omstandigheid rechtvaardigt niet het gebruik dat TDSL in haar uitingen op de website maakt van het Keurmerk door daarnaar te verwijzen op de wijze zoals zij dat doet. De voorzieningenrechter is van oordeel dat TDSL - indien zij meent dat haar ritregistratiesysteem voldoet aan alle uit fiscale wet- en regelgeving voortvloeiende eisen die gesteld worden aan rittenregistratiesystemen - zou kunnen volstaan met de mededeling dat het door haar aangeboden rittenregistratiesysteem voldoet aan alle eisen die de Belastingdienst ter zake stelt. Een verwijzing naar het merk van SKRRS is daarvoor niet noodzakelijk, maar wekt anderszijds wel de - onjuiste - indruk dat haar ritregistratiesysteem getoetst is en voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan het Keurmerk Ritregistratiesystemen en (daarmee ook) voldoen aan de eisen die vanuit de Belastingdienst ter zake worden gesteld. (...)