IEF 18984

Inbreuk op handelsnaam Motech

Rechtbank Gelderland 29 januari 2020, IEF; C/05/356833/ HA ZA 19-24 (El Mousati tegen autobedrijf) Eiser EL Mousati heeft sinds 2010 een autobedrijf. Eiser gebruikt de handelsnaam ‘Motech’ en legt dit ook vast als woordmerk. Deze onderscheidingsmiddelen gebruikt eiser ten behoeve van zijn autobedrijf in Arkel. Gedaagde gebruikt ook de handelsnaam ‘Motech’ ten behoeve van zijn autobedrijf in Zevenaar. Gedaagdes handelsnaamgebruik dateert voor de merkregistratie. Hij maakt inbreuk op eisers merk en handelsnaam.

4.9 Het voorgaande brengt mee dat er sprake is van verwarringsgevaar waardoor inbreuk wordt gemaakt op de rechten van El Mousati die voortvloeien uit artikel 2.20 lid 2 sub BVIE. Of ook sprake is van inbreuk op de rechten die voortvloeien uit artikel 2.20 lid 2 sub a, c en/of d BVIE kan daarmee in het midden blijven.
 

4.10. De volgende vraag is of het voorgaande ook geldt ten aanzien van het gebruik van Mtech (of M-tech) door gedaagde. De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is. Mtech (of M-tech) stemmen niet zodanig met Motech overeen dat daardoor verwarring bij het in aanmerking komende publiek is te duchten. (...)